สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา ติดตั้งอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

ที่สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา ( 30 มีนาคม 2563) นายปราโมทย์ โอภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิรวิทย์วิศวกรรมและธุรกิจ จำกัด และ นายกานต์ โภคินวาณิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนน์ไนน์ มีเดีย ชลบุรี จำกัด เดินหน้ามอบอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ แก่หน่วยงานราชการ โดยในวันนี้ได้เดินทางมอบอุโมงค์พ่นน้ำยา แก่สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา โดยมีนายสิทธิพร ครุฑนาค อธิบดีอัยการภาค 2 ,นายพยูง เณรพลาย อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 2 , นายพัฒน์พงศ์ กิวสันเที๊ยะ อัยการจังหวัดพัทยา เป็นตัวแทนในการรับมอบเครื่องพ่นน้ำยาจากบริษัทเอกชนในวันนี้

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในตอนนี้ ทางบริษัทเอกชนจึงได้จัดทำอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดนี้ขึ้นมา โดยน้ำอุโมงค์ต้นแบบมาปรับใช้ให้พนักงานได้ใช้กันก่อนภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานอุ่นใจและรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น และถือส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ทางบริษัทเอกชนจึงได้มีการคิดค้นวิธีทำและอุปกรณ์การทำในแบบราคาประหยัดขึ้น สำหรับอุโมงค์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสะอาด เริ่มแรกที่ประชาชนมาใช้บริการต้องมาที่จุดคัดกรอง โดยทำการวัดไข้เพื่อตรวจเช็คอุณหภูมิและลงทะเบียนประวัติการเดินทางมา ซึ่งมีผลกับการสอบสวนโรคในอนาคต ถ้ามีคนติดเชื้อปะปน หลังจากนั้นเตรียมตัวเข้าอุโมงค์ โดยอุโมงค์จะมีระบบเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว และจะมีเสียงไซเรนเตือน โดยจะต้องยืนในอุโมงค์ที่พ่นน้ำยาจนสิ้นเสียงไซเรน จึงเดินออกมาจากอุโมงค์ได้ เพื่อล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งแช่พื้นร้องเท้าในถาด เสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการภายในหน่วยงานราชการได้

นายสิทธิพร ครุฑนาค อธิบดีอัยการภาค 2 เผยว่า สำหรับอุโมงค์พ่นน้ำยาสู้โควิด-19 เป็นเพียงแบบแผนบริหารจัดการที่คิดค้นมาเพื่อช่วยให้ประชาชนลดความเสี่ยงและตระหนักถึงความสะอาดมากขึ้น รวมทั้งการมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนตามมาตราการของกระทรวงสาธารณะสุขที่ได้ประกาศไว้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไป.