-ศาสนา/วัฒนธรรม

มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯจัดพิธีไหว้บรรพบุรุษและวิญญาณไร้ญาติ ที่สุสานเก่า เนื่องในเทศกาลเช็งเม้ง

                ที่ สุสานเก่าเม่งมั่ว นาเกลือ (26 มี.ค.63) เมื่อเวลา 09.00 น. ดร.วิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ทองทิตย์เจริญ รองประธานมูลนิธิฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ และสาธุชน ได้ร่วมกันประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษและเซ่นไหว้วิญญาณไร้ญาติในสุสาน เนื่องในเทศกาลเช็งเม้ง

                โดยมีการนำเครื่องเซ่นไหว้ทั้งของคาว ของหวาน เครื่องดื่ม ต่าง ๆ มากมาย มาร่วมเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ ซึ่งวันเชงเม้ง ถือประเพณีที่สำคัญมากที่สุดของของชาวจีน  เป็นเทศกาลประจำปีในการบูชาและแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วของชาวจีน ก่อนวันพิธี จะมีการทำความสะอาดหลุมฝังศพของบรรพบุรุษ หลังจากนั้นในวันพิธีจะมีการเซ่นไหว้อาหารหวานคาว ที่หลุมฝังศพ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษ และเป็นการส่งอาหารให้ทุกปี ซึ่งในปีนี้มีบัญชาจากองค์โป้ยเซียนโจวซือให้ลาเครื่องเซ่นไหว้ ได้ และในเวลา 10.05 น. ทั้งนี้ทางมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ได้รับการมอบเงินบริจาค จากสมาคมเจ้าแม่ทับทิมชากแง้ว และชาวชากแง้ว ใช้ในพิธีไหว้บรรพบุรุษ จำนวน 17,000 บาท

                ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสดควิด-19 การเข้าร่วมพิธีไหว้บรรพบุรุษและวิญญาณไร้ญาติ ที่สุสานเก่า เนื่องในเทศกาลเช็งเม้ง ทางมูลนิธิได้มีการจัดจุดคัดกรองเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมพิธีอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวให้กับผู้เข้าร่วมอีกด้วย