พ่อเมืองนราสั่งปิดพรมแดนแล้วหลังพบป่วยโควิด6

รายงานข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมาตรการสกัดกั้นเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 จากพื้นที่ จ.นราธิวาส โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน จ.นราธิวาส ได้ออกหนังสือคำสั่ง จ.นราธิวาส ที่ 1166/2563 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 เรื่องระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ จุดผ่านแดนถาวรทั้ง 3 ด่าน คือ ด่านพรมแดน อ.ตากใบ อ.สุไหงโก-ลก และ อ.แว้ง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่เวลา 05.00 น.วันที่ 23 มี.ค.63 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ หลังพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในพื้นที่ จ.นราธิวาส มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนผู้ป่วยมากขึ้น โดย ณ วันที่ 22 มี.ค.พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 6 ราย และมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 103 ราย และล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาพบผู้มีอาการไข้จากการคัดกรองที่สถานีขนส่ง อ.สุไหงโก-ลก อีก จำนวน 5 ราย

นอกจากนี้ทางการประเทศมาเลเซีย ยังได้ออกหนังสือคำสั่งฉบับที่ 2 ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านแดนทุกแห่ง ซึ่งอยู่ตรงข้ามอำเภอต่างๆของประเทศไทย ใช้มาตรการกฎเหล็กปิดประเทศเพิ่มเติมออกไปอีก15 วัน จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

จากการตระเวนตรวจสอบที่ด่านพรมแดน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งอยู่ตรงข้ามเมืองรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย พบว่า บรรยากาศมีความเงียบเหงากว่าในที่วันที่ผ่านมา จนกลายสภาพเป็นเมืองร้าง ส่วนเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านพรมแดน อ.สุไหงโก-ลก ก็จะเก็บตัวเงียบอยู่ในห้องทำงาน
รพี มามะ / นราธิวาส รายงาน