-ชุมชนสาธารณสุข

ตลาดสะอาดก็น่าเดิน..“บิ๊กคลีนนิ่งเดย์” ตลาดใหม่นาเกลือ

ชลบุรี (13 ม.ค.63) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ร่วมกับ เรือนจำพิเศษพัทยา ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบตลาดใหม่ เพื่อทัศนียภาพที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

นายบรรลือ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการต้อนรับศักราชใหม่ปี 2563 เริ่มต้นชะล้างทำความสะอาดขจัดสิ่งสกปรกออกไป เพื่อให้ตลาดสะอาดถูกสุขอนามัย ปราศจากเชื้อโรค ทำให้ผู้มาจับจ่ายใช้สอยรู้สึกว่าได้ซื้อสินค้าที่สะอาด ปราศจากโรค

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดได้กระจายกำลังกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย พร้อมนำรถดูดสิ่งปฏิกูลมาดูดน้ำเสียและขยะภายในท่อระบายน้ำ เพื่อขจัดกลิ่นและน้ำสามารถระบายได้สะดวก และนำน้ำมาฉีดล้างทำความสะอาดโดยรอบลานตลาด รวมถึงภายในตัวตลาดด้วย โดยบรรดาพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงผู้ประกอบการในตลาดต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี.