สระแก้ว พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 6 ราย

ที่ห้องประชุมสระแก้ว ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว (25 มีค.63) นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)พบผู้ป่วยโควิด-19ยืนยันเพิ่มอีก 4 ราย รวม 6 ราย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 80 ราย

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ณ วันที่ 25 มีค.63 จังหวัดสระแก้ว มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคโควิด-19 สะสมทั้งหมด 80 ราย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ 67 ราย ซึ่งแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านและได้ติดตามกักไว้สังเกตอาการ 14 วัน  และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 7 ราย  มีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 4 ราย ดังนี้

รายที่ 3 เพศหญิง อายุ 34 ปี ภูมิลำเนากรุงเทพมหานคร รายที่ 4 เพศหญิง อายุ 36 ปี ภูมิลำเนากรุงเทพมหานคร รายที่ 5 เพศหญิง อายุ 25 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดสระแก้ว และรายที่ 6 เพศหญิง อายุ 27 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดสระแก้ว ผู้ป่วยทั้ง 6 ราย ส่วนหนึ่งมาจากผู้ป่วยรายที่ 2 ที่มีประวัติเสี่ยงสูงโดยไปสัมผัสกับเพื่อนที่ป่วยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร แล้วเดินทางไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน จากนั้นเริ่มมีอาการจึงได้เข้ารับการตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 จากนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้สอบสวนหาผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งเป็นเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันทั้งหมดมาตรวจหาเชื้อ ผลตรวจมีทั้งพบเชื้อและไม่พบเชื้อ สำหรับที่พบเชื้อได้แก่ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 3,4,5 และ 6 ที่แถลงในวันนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังได้ติดตามผู้สัมผัสและคนใกล้ชิดของผู้ป่วย 4 รายล่าสุดมาตรวจหาเชื้ออีก

ด้าน นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ผู้ป่วยยืนยันของจังหวัดสระแก้วทั้ง 6 ราย ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล มีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ป่วยทุกรายยังรู้ตัวดี อาการปกติทุกอย่าง บางรายไข้เริ่มลงแล้ว ไม่มีอาการปอดอักเสบ อาการไม่รุนแรง ถ้าภายใน 7 วันอาการดีขึ้นก็จะให้ไปกักตัวอยู่ที่บ้านสังเกตอาการอีก 14 วัน ตอนนี้ได้เตรียมห้องสำหรับผู้ป่วยที่จะมาเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งผู้ป่วยเข้าข่ายเกณฑ์เฝ้าระวังโรคที่ตรวจแล้วแต่รอผล ซึ่งทุกโรงพยาบาลได้เตรียมห้องแยกสำหรับไว้รอรับผู้ป่วยโควิด-19  ในกรณีที่ผู้ป่วยอาการไม่หนักก็ให้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลชุมชน เพื่อลดการเคลื่อนย้ายคนไข้และเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับคนไข้อาการหนักที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วและโรงพยาบาลอรัญประเทศ ขอให้มั่นใจในระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่เราได้เตรียมการไว้ดังกล่าว

สมศักดิ์ สารการ ,วีระยุทธ  สารการ จ.สระแก้ว-รางาน