+covid-19จิตอาสาชุมชน

ภาครัฐ-เอกชน แจกข้าวกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้ง เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 พื้นที่เมืองพัทยา

จากกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจทรุดตัวลงอย่างหนัก โดยจังหวัดชลบุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่จัดอันดับความเสี่ยงเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา รวมถึงสถานประกอบการปิดตัวลง ทำให้ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อน ตกงาน รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต

ต่อมาเมื่อช่วงเย็นวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ที่บริเวณลานกิจกรรม แหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดย พ.ต.ท.อรุษ สภานนท์ สว.จร.สภ.เมืองพัทยา นายสินไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา กลุ่มพัทยาร่วมใจ นายกฤษณะ พรหมชัง อายุ 31 ปี กลุ่มนักธุรกิจอายุน้อยร้อยล้าน ร่วมกันนำข้าวกล่อง น้ำดื่ม รวมไปถึงข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ 3,000 ฟอง มาตั้งจุดแจกให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนผลพวงจากสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองในช่วงนี้

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เข้ามารับของแจก ต้องมีการเว้นระยะแล้วนั่งรอ โดยไม่ต้องลุกขึ้นเดินมารับสิ่งของ ทาเจ้าหน้าที่จะจัดอาสาสมัครใช้รถเข็นแล้วทยอยแจกตามลำดับ ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมานั่งตากแดด ตากฝนรอตั้งแต่ช่วงเช้า เพราะจะมีผู้ใจบุญเดินทางมาแจกเป็นระยะตลอดทั้งวัน

เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณประชาชนที่นั่งรออยู่พากันวิ่งเข้ามาต่อคิว เพื่อที่จะรอรับสิ่งของเยียวยาเป็นคิวต้นๆ บางรายขอรับเป็นข้าวสารอาหารแห้งอย่างเดียว จะสละสิทธิ์รับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว เพราะกลัวกินไม่ทันจะเสียทิ้ง ส่วนบางคนด้วยความหิวโหยก็จะนั่งกินอยู่ในระหว่างรอคิวแจกอาหารแห้งเลย