วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+covid-19

เมืองพัทยา เตรียม Big Cleaning ทั่วเมือง 27 มี.ค.นี้

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธาน ประชุมบูรณาการทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมจัด Big Cleaning Day ทั่วเมืองพัทยา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยมี นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางละมุง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายรณกิจ เอกะสิงห์ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากโรคไวรัสโควิด-19 ได้มีการแพร่ระบาดหนักในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย และมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้โรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช 2558 ทำให้ระดับการเฝ้าระวังและการป้องกันตัวเองจากสถานการณ์เสี่ยงสูงทวีความรุนแรงมากขึ้น เมืองพัทยาจะวางมาตรการป้องกันการแพร่กระจ่ายเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกำหนดจัด Big Cleaning Day ทั่วทั้งเมืองพัทยา แบ่งการทำความสะอาดออกเป็นโซนพื้นที่ เริ่มต้นที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา และสถานที่ราชการต่างๆ โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียนในเขตเมืองพัทยา มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย เกาะล้าน สถานีตำรวจทุกแห่งในเมืองพัทยา จุดเสี่ยง และสถานที่แหล่งชุมชนที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวอาศัยอยู่

หลังประชุมแล้วจะนำมติในที่ประชุมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อนำข้อมูลรายละเอียดในครั้งมาปรุมเตรียมความพร้อมกับทุกภาคส่วนในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ก่อนจะมีการลงพื้นที่ทำกิจกรรม Big Cleaning ในวันที่ 27 มี.ค.นี้