-covid-19ข่าวแดนใต้

ผวจ.นราฯ กำชับ3ด่านชายแดน ตรวจคัดกรองเข้มสกัดโควิด-19

นราธิวาส (16 มี.ค.63)นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)ผ่านระบบวิดีโอทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังข้อมูลการคัดกรองประชาชนในพื้นที่ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียจากการร่วมงาน Qudamak &Ulamak 2020 ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนี้ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส ได้รับข้อมูลรายงานจากอำเภอเบื้องต้น จำนวน 59 ราย

ในที่ประชุมมีการรายงานสถานการณ์การคัดกรองในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นข้อมูลภาพรวมประชาชนในพื้นที่ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียจากการร่วมงาน Qudamak &Ulamak 2020 ที่ผ่านมา เบื้องต้นมีการตรวจคัดกรองแล้ว จำนวน 26 คน แบ่งเป็นพื้นที่อำเภอรือเสาะ 4 คน ,บาเจาะ 1 คน สุไหงโกลก 7 คน แว้ง 6 คน ศรีสาคร 5 คน เมือง 1 คน และสุคิริน 2 คน และมีการส่งตรวจแล้วจำนวน 10 คน(อยู่ในช่วงรอผลการตรวจ) ส่วนอีก 16 คน มีการกักเพื่อเฝ้าดูอาการ 14 วัน(นับจากวันสัมผัสผู้ป่วยหรือสงสัยล่าสุด)

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จากการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประกาศเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid -19 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยแจ้งว่าได้มีการจัดงาน Qudamak & Ulamak Malaysia 2020 ณ Sri Petaling Mosque กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-2 มี.ค.63 ซึงมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปร่วมกิจกรรม 132 คน หลังจากกิจกรรมดังกล่าวสิ้นสุดลง ทราบว่ามีพี่น้องชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดนราธิวาส ประมาณ 30 คน ซึ่งทางศูนย์ EOC ได้ประชุมวางแผนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา เพื่อติดตามตัว เพื่อซักประวัติและคัดกรองสุขภาพดังกล่าว

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการมอบหมายให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม และผู้นำศาสนาในพื้นที่ ติดตามรายงานตัว ขณะที่ติดตามได้จำนวน 26 คน และมีการซักซ้อมการคัดกรอง และเน้นย้ำให้มีการกักตัวเองเฝ้าดูอาการ 14 วัน หลังจากกลับมาจากประเทศมาเลเซีย โดยในวันที่17 มี.ค.63 ก็จะครบกำหนด โดยได้รับการรายงานว่า พบอาการป่วยไข้จำนวน 2 คน ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสในฐานะเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข Covid-19 หรือศูนย์ (EOC) ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตามขั้นตอนอย่างรัดกุม พร้อมเน้นย้ำจังหวัดนราธิวาสมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 อย่างเข้มข้น ทั้งเรื่องโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ Covid -19 ที่เกิดขึ้น เน้นย้ำประชาชนมั่นใจในมาตรการของจังหวัด และขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการประชุมที่มีการรวมกลุ่มคนหมู่มากในระยะนี้

สำหรับจังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ติดแนวชายแดนทั้ง 3 ด่าน ซึ่งได้สั่งการให้นายอำเภอ และ ต.ม. ตรวจคัดกรองอย่างเคร่งครัด ส่วนด่านพรหมแดนธรรมชาติ ซึ่งได้กำชับผู้เกี่ยวข้องตรวจคัดกรองฯอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกัน

ด้านนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส แนะประชาชนดูแลตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้หากพบความผิดปกติทางร่างกายให้ไปพบแพทย์ในทันที
รพี มามะ/ จชต.-ภาพ/ข่าว