ประชาสัมพันธ์

Hollywood Pattaya เดินหน้าพ่นฆ่าเชื้อ สร้างความมั่นใจผู้มาใช้บริการ

ที่ Hollywood Pattaya มีการเพิ่มมาตรการรักษาความสะอาดรวมถึงเพิ่มมาตรฐานในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยจัดซื้อเครื่องพ่นพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสทุกชนิด มูลค่า 70,000 บาท เพื่อมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั่วพื้นที่ทุกบริเวณของร้าน รวมถึงโต๊ะ , เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าต้องสัมผัสได้โดยง่าย ซึ่งจะมีการดำเนินการฆ่าเชื้อทุกวันก่อนร้านจะเปิดให้บริการ แก่ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำความสะอาด สร้างความปลอดภัย และความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ

ทั้งนี้ทางHollywood Pattaya ยังมีมาตราการในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยลูกค้าทุกคนจะเข้าภายในร้านจะต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่อง INFRARED THERMOMETER ซึ่งจะมีพนักงานของร้านคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และทุกๆ 1 ชั่วโมง พร้อมทั้งได้จัดให้พนักงานนำแอลกอฮอล์คอยเช็ดทำความสะอาด บริเวณราวบันได อุปกรณ์ภายในห้องน้ำ ชักโครก โซฟา Smoking Zone รวมถึงจุดต่างๆที่ลูกค้าสัมผัสบ่อยครั้ง นอกจากนี้ทางร้านได้มีการจัดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือวางไว้ตามจุดบริการต่างๆภายในร้าน บริเวณที่ลูกค้าเห็นได้ชัดและใช้ได้อย่างสะดวก ในส่วนของบัตรรับรถทุกใบ จะผ่านการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ทั้งหมดทุกใบ ทุกครั้งก่อนส่งต่อถึงมือลูกค้าทุกคน ทั้งนี้ในส่วนพนักงานของร้านทุกคนจะต้องผ่านการตรวจวัดไข้และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกคนก่อนร้านเปิดและบริการลูกค้า