+รอบทิศบูรพา

โล่งใจ!ผลตรวจ 11 ผีน้อยสระแก้ว ไม่พบเชื้อก่อโรคโควิด-19

            สระแก้ว(11มี.ค.2563)  พล.ต.มนัส จันดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 และคณะ เดินทางเข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง (COVID-19) ที่ห้องประชุมอาคารด่านพรมแดน-ด่านตรวจศุลกากรอรัญประเทศ โดยมี พ.อ.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รอง ผบ.กองกำลังบูรพา พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.กรม.ทพ.12 ,นายออน อุ่นทวีทรัพย์ นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ พ.ต.ชาญ ว่องไวเมธี ผบ.ร้อย.ทพ.1201 ฉก.อรัญประเทศ กองกำลังบูรพา และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ

            จากนั้น พล.ต.มนัส ได้เดินตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบนถนนเส้นทางสัญจรของยานพาหนะบริเวณหน้าด่านฯ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่สถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก พื้นที่ละเมิด MOU ปี 43 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ด่านตรวจศุลกากรอรัญประเทศ และด่านตรวจร่วมยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ทก.ร้อย.ทพ.1201 ด้วย

            ต่อมาเวลา 20.00 น.วันเดียวกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้แจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรค รายที่ 11 ของ จ.สระแก้ว ที่ส่งตรวจวันนี้ ผลออกมาแล้วพบว่า “ไม่พบเชื้อก่อโรคโควิด-19” ส่งผลให้ข้อมูลสรุปปัจจุบัน จังหวัดสระแก้ว มีผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สะสม จำนวน 11 ราย ไม่พบเชื้อทั้ง 11 ราย