เผยคนพัทยาลงทะเบียนรับเงินเยียวยา แค่ 30% เตรียมจ่ายเงินกลาง พ.ค.นี้

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า หลังจากที่เมืองพัทยาได้ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีประชาชนชาวพัทยามาลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 9,327 ครัวเรือน จากจำนวนครัวเรือน 30,000 ครัวเรือน โดยขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมในการประสานงานกับชุมชน เพื่อวิเคราะห์ในส่วนของจำนวนผู้มาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาในครั้งนี้ มีเพียง 30 % ของปริมาณครัวเรือนเมืองพัทยาที่มีอยู่ ซึ่งหากเปรียบเทียบดูแล้วเป็นจำนวนไม่มาก จึงมีความจำเป็นในการให้ฝ่ายพัฒนาสังคมและชุมชนไปดูในส่วนของประชาชนที่มาลงทะเบียนนั้นปัจจัยที่ช่วยเหลือนั้นมีบ้างคนมองว่าน้อยในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบมีปัจจัยอะไรบ้าง ทั้งในเรื่องของการรับรู้ รวมไปถึงเงื่อนไข ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการ

ทั้งนี้คาดว่าการดำเนินการทั้งหมดในส่วนของการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มาลงทะเบียน ทั้ง 9,327 ครัวเรือน และการตรวจสอบหาสาเหตุยอดผู้มาลงทะเบียนซึ่งไม่ตรงตามเป้าที่เมืองพัทยากำหนด ที่คาดการณ์ไว้ไม่ต่ำกว่า 15,000 ครัวเรือน จะแล้วเสร็จในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคมนี้ ซึ่งจากรายงานเบื้อต้นทราบว่าสาเหตุที่มียอดผู้มาลงทะเบีนรับเงินเยียวยาไม่ตรงตามเป้าที่กำหนด ด้วยประชากรที่อยู่ในพัทยาที่เป็นประชากรในพื้นที่จริงๆนั้นได้รับผลกระทบถึงขั้นยากลำบากต่อการดำรงชีพมีไม่มาก แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆ จาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หนัก ๆ ก็คือประชาชนที่มาทำงานและมาอาศัยมาประกอบอาชีพในเมืองพัทยาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะสังเกตจากากรแจกสิ่งของอาหารปรุงสุกและถุงยังชีพ จะมีประชาชนมารอเข้าแถวรับแจกเป็นจำนวนมาก โดยเมืองพัทยาจะมีการนำไปวิเคราะห์ต่อไป

นายกเมืองพัทยา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เมืองพัทยาได้มีการวางแผนรองรับเอาไว้ด้วยการขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยาของเมืองพัทยา มาอุทธรณ์ต่อ เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้มีความครอบคลุมถึงผู้เดือดร้อนจริง ๆ คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการให้ความเห็นชอบและมอบเงินเยียวยาให้กับผู้มาลงทะเบียนในเบื้องต้นก่อน