ประชาสัมพันธ์

ริบลีย์ฯ พัทยา จัดเต็ม 5มาตรการสกัด “โควิด-19”

           ชลบุรี (5 มี.ค.63) นายพีรเดช วิบูลย์สุข ผู้จัดการฝ่ายการตลาดริบลีย์ บีลิฟ อิท ออร์ นอท พัทยา เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสก่อโรค Covit-19 ในขณะนี้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จากหลายประเทศ ริบลีส์ บีลิฟ อิท ออร์ นอท พัทยาเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการรักษาและควบคุมความสะอาดเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อต่างๆ ที่อาจจะปะปนมา จึงมีมาตรการการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ เพื่อสร้างความสบายใจและมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ประกอบด้วย 1.ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เทียบเท่า เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ทุกจุดให้บริการแต่ละเครื่องเล่น และจุดให้บริการจำหน่ายบัตร รวมถึงจุดจำหน่ายของที่ระลึก

2.เน้นย้ำเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด โดยการเพิ่มบุคลากร เพิ่มจำนวนรอบในการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมต่างๆ อาทิ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร อุปกรณ์ที่ต้องมีการสัมผัสด้วยมือ พื้นที่ส่วนกลาง ห้องน้ำ ราวบันได ลิฟท์ รวมถึงจุดอื่นๆที่มีลูกค้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก 3.ผู้ให้บริการเครื่องเล่นภายในบริเวณ ริบลีย์ บีลีฟ อิท ออร์ นอท พัทยา ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายป้องกันเชื้อโรค เช่นเดียวกันกับริบลีย์ฯ ในการเช็ดทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการ การทำความสะอาดเครื่องเล่น และอุปกรณ์ก่อนให้บริการแก่ลูกค้า

4.ริบลีย์ บีลีฟ อิท ออร์ นอท พัทยา ประสานงานกับศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการอย่างครบครัน ทีมงานได้จัดเตรียมรถรับ-ส่ง ประสานงานทีมแพทย์ พยาบาล หากพบผู้เสี่ยงต่อการติดโรค 5.ริบลีย์ บีลีฟ อิท ออร์ นอท พัทยา เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ในการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิท-19 แก่พนักงาน รวมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อสร้างการตระหนักรู้อย่างต่อเนื่อง