-รอบทิศบูรพา

ไทย-สหรัฐฯ ร่วมฝึกกวาดล้างทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน หวังกำจัดหมดในปี2566

สระแก้ว (3มี.ค.63) พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหารและผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2020 เรื่องการกวาดล้างสนามทุ่นระเบิดและการทำลาย (Cobra Gold 2020 : Landmine Disposal Exercise) ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี บ้านภักดีแผ่นดิน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว,พลโท สิทธิพล นิ่มนวล ผอ.ศทช.ศบท,พล.ท. Heman Clarda ผบ.กกล.นย.สหรัฐฯผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา นอกประเทศที่ 3 ,พ.อ.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รอง ผบ.กองกำลังบูรพา,พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 ,นาย อมรชัย ศิริไสย์ นายกสมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย (TDA) กำลังทหารนอกประเทศที่ 3 ทหารสหรัฐอเมริกา ,คณะทูตประเทศที่ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของประเทศไทย ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ ภาคประชาสังคมด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม และผู้แทนหน่วยราชการต่างๆ เข้าร่วมรับชมการฝึกด้วย โดยมีการจัดกำลังพลเข้ารับการฝึก รวม 85 นาย แบ่งเป็น ผู้รับการฝึกฝ่ายไทย จำนวน 36 นาย จัดกำลังพล 15 นาย ส่วนควบคุม 4 นาย รวม 19 นาย ,ฝ่ายสหรัฐฯ จัดกำลังพล 13 นาย จนท.เสนารักษ์ 3 นาย รวม 16 นาย และส่วนสนับสนุนการฝึกอีก จำนวน 49 นาย

พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหารและผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า สำหรับทุ่นระเบิดที่นำมาฝึกการทำลายในครั้งนี้ ประกอบด้วย ทุ่นระเบิดดักรถถัง 21 ทุ่น ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล 1,764 ทุ่น และสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด 272 รายการ ส่วนหนึ่งมาจากการเก็บกู้ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 (นปท.1) ในพื้นที่ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ในห้วงเดือนตุลาคม 2562 ถึง มกราคม 2563 และที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 (กก.ตชด.12) ที่ดำเนินการเก็บกู้ระหว่างการปฏิบัติงานด้วย นอกจากนั้น ฝ่ายสหรัฐสนับสนุนวัตถุระเบิดที่ใช้ในการทำลาย ประกอบด้วย ระเบิด C4 ขนาด 1¼ปอนด์ ,M757 จำนวน 50 แท่ง ,เชื้อปะทุไฟฟ้า M130 จำนวน 50 ดอก, เชื้อปะทุชนวน M 131 จำนวน 80 ดอก, ชนวนฝักแคเวลา M 670 จำนวน 500 ฟุต ,เครื่องจุดชนวนฝักแคเวลา MN 08 จำนวน 50 เครื่อง, ลูกระเบิดเพลิง (ชนิดขว้าง) G 900 จำนวน 32 ลูก ,ดินระเบิดแบบแผ่น M980 จำนวน 38 ฟุต, ชนวนฝักแคระเบิด M456 จำนวน 2,000 ฟุต,

นายอมรชัย ศิริไสย์ นายกสมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย (TDA) กล่าวว่า ทางการไทยและสหรัฐฯคาดว่า ผลที่ได้รับจากการฝึกดังกล่าว ผู้เข้ารับการฝึกทั้งไทยและสหรัฐอเมริกา จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงาน ด้านการกวาดล้างสนามทุ่นระเบิดและการทำลาย และเพิ่มประสบการณ์จากการปฏิบัติในสถานการณ์จริงในการทำลายทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด Unexploded Ordnance (UXO) ที่เก็บกู้แล้ว รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของประเทศไทย ให้สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากทุ่นระเบิด สามารถนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ส่วนราชการต่างๆ สามารถนำพื้นที่ไปพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และยืนยันเจตนารมณ์ของประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยปราศจากทุ่นระเบิดฯ ภายในพ.ศ.2566 ต่อไป.