วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

อำเภอบางละมุง จัดกิจกรรมวัน อปพร. พร้อมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง (22 มี.ค.2567) นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร.อำเภอบางละมุง เนื่องในวัน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมอ่านสารนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง จากนั้นเป็นพิธีทำบุญ โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

นายวีกิจ นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่า อปพร. เป็นอาสาสมัครที่เกิดขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522 มาตรา 26 ซึ่งกำหนดให้จัดตั้งหน่วย อปพร.ขึ้น ทุกอำเภอและเขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนภาคราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมิได้หวังผลประโยชน์ตอบแทน เป็นผู้เสียสละทั้งเวลาและกำลังกาย อปพร.อำเภอบางละมุง ถือได้ว่าเป็นเครือข่ายจากภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือ สนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

จากผลงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า อปพร.อำเภอบางละมุง เป็นพลังสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนจากหลายๆ เหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุสาธารณภัย อุบัติภัย การสร้างความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของประเทศ