วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

แล้งนี้อุ่นใจ! ผู้ว่าฯ ชล ลุยฝนข้ามเกาะแจกน้ำประปา 100,000 ลิตร ใช้ชาวบ้านเกาะล้าน บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

จากที่เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายอำเภอบางละมุง และผู้บริหารเมืองพัทยา ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาให้กับชาวบ้านเกาะล้าน เป็นการเร่งด่วนนั้น

ต่อมา เมื่อวันที่ 7 พ.ค. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา จ่าเอกพิทยาภรณ์ ก่อแก้ว ปลัดอาวุสโสอำเภอบางละมุง น.ส.ประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 3 เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปที่เกาะล้านเพื่อแจกจ่ายน้ำประปาให้กับชาวบ้านเกาะล้าน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำประปาในช่วงฤดูแล้งนี้

การแจกจ่ายน้ำประปาให้ชาวบ้านเกาะล้านในครั้งนี้ จำนวน 50 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 2,000 ลิตร รวมทั้งสิ้น 100,000 ลิตร จากการที่เมืองพัทยาสำรวจความเดือดร้อนชาวบ้านเกาะล้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปา มีชาวบ้านมาลงทะเบียน น้ำประปา จำนวน 100 ครัวเรือน ซึ่งหลังจากที่แจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านรอบแรกไปแล้ว 50 ครัวเรือน ส่วนที่เหลืออีก 50 ครัวเรือน จะมีการแจกจ่ายต่อ โดยเมืองพัทยาได้จัดหาน้ำประปามาเพิ่มอีก 150,000 ลิตร