-บริหารท้องถิ่น

ผู้ว่าฯ มาเอง อัดงบ20 ลบ.ตั้งมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจังหวัดชลบุรี แก้ปัญหาหมาจรจัดแบบถาวร

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสุนัขจรจัดศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด หมู่10 ต.โป่ง ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิสงวนชาติศรไกร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากมูลนิธิ สมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าจากกรณีปัญหาสถานศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด หมู่10 ต.โป่ง ที่ยังไม่มีความพร้อมสำหรับการดูแลสุนัขจรจัดกว่า 600 ตัว ด้วยยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารสถานที่ และอาหารยังมีไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสุนัข อีกทั้งสุนัขบางตัวมีสุขภาพไม่แข็งแรง ซึ่งจากปัญหาดังกล่วจึงต้องเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขและบูรณาการทำงานร่วมกัน

ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบว่ามีจำนวนสุนัขจรจัดไม่น้อยกว่า 200,000 ตัว โดยมีหน่วยงาน มูลนิธิต่างๆ และคนรักสัตว์นำสุนัขจรจัดไปดูแลบางส่วน และยังมีสุนัขจรจัดอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้รับการดูแล ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดแบบถาวรและเป็นรูปธรรม จึงจัดตั้งมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ขึ้น เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดชลบุรี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 20 ล้านบาทในการดำเนินการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต่ออีกว่า ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาการดูแลสุนัขจรจัดของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด หมู่10 ต.โป่ง เบื้องต้น ได้ให้มีการดูแลและแยกสุนัขเล็กและสุนัขที่ตั้งท้องออกจากจำนวนสุนัขทั้งหมด รวมทั้งกั้นบริเวณพื้นที่การเลี้ยงสุนัขในแต่ละช่วงวัยให้ชัดเจน และปลูกต้นไม้สร้างร่มเงาให้สุนัขได้มีที่อาศัยหลบแดด ฝน สร้างสุขอนามัยที่ดีให้เกิดขึ้นกับสุนัขจรจัดภายในศูนย์สุนัขจรจัดดังกล่าว พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่สัตว์แพทย์ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพทุกวันศุกร์.