วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาร่วมหลายหน่วยงานจัดระเบียบจร.เกาะล้าน กำหนดจุดจอดรถสองแถว-จยย.รับจ้าง-ห้ามปล่อยเช่ารถกอล์ฟให้นักท่องเที่ยว

เมื่อไม่นานนี้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย พ.ต.อ.นาวิน ธีระวิทย์ ผกก.สภ.เมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบบนเกาะล้าน โดยมี พ.ต.ท.ปิยะพงษ์ เอนสาร สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา นายบุญเชิด บุญยิ่ง ประธานชุมชนบ้านเกาะล้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา สำนักงานเกาะล้าน เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว คณะกรรมการชุมชนเกาะล้าน ผู้ประกอบการรีสอร์ท ผู้ประกอบรถเช่าต่างๆ และผู้ประกอบการรถสาธารณะ บนเกาะล้าน เข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมืองพัทยาได้รับการร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ทั้งเรื่องของการใช้พื้นที่บริเวณบนเกาะล้าน นักท่องเที่ยวขับรถกอล์ฟขึ้นไปบนเขาเรดาร์ด้วยความไม่ชำนาญทาง จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จนมีการร้องเรียนไปยังสถานทูตต่างๆ ว่าเกาะล้านเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย ทำให้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาและเกาะล้านได้รับความเสียหาย หากยังปล่อยทิ้งไว้ไม่เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาจส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวบนเกาะล้านลดลงในอนาคต จากปัจจุบันสถิตินักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวบนเกาะล้านเฉลี่ยวันละ 10,000 คน อีกทั้งปัญหาผู้ประกอบการรถเช่าจำนวนมากนำรถจักรยานยนต์ และรถรับส่งผู้โดยสาร มายึดพื้นที่จอดรถเต็ม บริเวณท่าหน้าบ้าน ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปที่จะมาใช้พื้นที่จอดรถพื้นที่ท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน ที่จะไปทำธุระบนฝังไม่มีที่จอด จึงได้เร่งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและเกาะล้าน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติแนวทางการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาต่างๆ บนเกาะล้าน ดังนี้ 1.รถสองแถวบริเวณหาดตาแหวน จะมีการกำหนดจุดจอดรถให้ชัดเจน แก้ไขการจราจรติดขัดบริเวณหาดตาแหวน 2.ปัญหาบริเวณท่าหน้าบ้าน เมืองพัทยาจะจัดทำผังการเดินรถ พร้อมติดป้าย และส่งเจ้าหน้าที่จัดระเบียบการจอดรถอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่อนุญาตให้มีการนำรถกอล์ฟมาปล่อยเช่าให้กับนักท่องเที่ยว แต่สามารถนำมาใช้ให้บริการลูกค้าในแต่ละรีสอร์ทได้ โดยมีพนักงานแต่ละสถานประกอบการเป็นผู้ขับรถกอล์ฟบริการนักท่องเที่ยว ส่วนการแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์รับจ้างที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ขนส่งรับเรื่องดำเนินการพร้อมเตรียมออกหน่วยให้บริการตรวจสภาพรถ ต่อทะเบียน ต่อภาษีและขึ้นทะเบียนเป็นรถสาธารณะอย่างถูกระเบียบตามกฎหมายต่อไป

ด้านนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เปิดเผยหลังประชุม ว่าปัจจุบันเกาะล้านถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวระดับโลก ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวกว่า 10,000 คนต่อวัน การจัดระเบียบแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จึงมีความสำคัญไม่ว่าด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมืองพัทยาอยู่ระหว่างการติดตั้งเตาเผาขยะ การแก้ไขน้ำปาประขาดแคลน การบำบัดน้ำเสีย และที่สำคัญเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว จึงได้จัดประชุมบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สภ.เมืองพัทยา และตำรวจท่องเที่ยว ในการร่วมกันหาแนวทางจัดระเบียบด้านจราจรบนเกาะล้าน โดยเฉพาะปัญหารถกอล์ฟที่มีการนำมาปล่อยเช่า และให้นักท่องเที่ยวขับเอง ปัญหาดังกล่าวในที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่าไม่สามารถอนุญาตให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้บริเวณท่าหน้าบ้าน เกาะล้านกำหนดแนวทางอย่างชัดเจนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงผู้ประกอบการรถเช่า โดยกำหนดจุดจอดแยกส่วนกัน ส่วนการจัดระเบียบในจุดอื่นๆ บนเกาะล้านจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดเล็กลงพื้นที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

ขณะที่ พ.ต.อ.นาวิน ธีระวิทย์ ผกก.สภ.เมืองพัทยา เปิดเผยว่า ในส่วนสภ.เมืองพัทยาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นสายตรวจอยู่ประจำเกาะล้าน จำนวน 8 นาย เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ในการจัดระเบียบปัญหารถกอล์ฟปล่อยเช่าบนเกาะล้านนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาจะมีการบูรณาการกับเมืองพัทยา ตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้รถที่วิ่งบนถนนถูกต้องตามที่จดทะเบียนไว้ และจะดูแลการความเรียบร้อยในการขับขี่บนทาง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งตามกฎหมาย รถที่จะนำมาใช้บนทางจะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีอย่างถูกต้อง ทั้งนี้รถกอล์ฟเป็นรถที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ ทำให้ไม่สามารถนำมาปล่อยเช่าให้กับนักท่องเที่ยวได้.