วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

“รองฯ กฤษณะ” สั่งเดินหน้าสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 ประดิษฐานบริเวณอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ ริมอ่าวพัทยา

ตามที่เมืองพัทยาได้แจ้งความประสงค์ขออนุญาตสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อประดิษฐานบริเวณอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบในหลวงรัชกาลที่ 9 ริมอ่าวพัทยา ระหว่างซอย 11-12 ถนนเลียบชายหาดพัทยา โดยแจ้งขอความอนุเคราะห์กรมศิลปากรออกแบบและจัดสร้าง ซึ่งกรมศิลปากรได้มอบผู้แทนพิจารณาสถานที่ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ดังกล่าว และได้ออกแบบพระบรมรูปต้นแบบพระบรมราชานุสาวรีย์ (รูปปั้นสเก็ตช์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มี.ค.2567 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการบูรณะและจัดสร้าง ประติมากรรมอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้บริหารสำนักการศึกษาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมได้มีการติดตามปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หลังพบการดำเนินงานไม่มีความคืบหน้าในหลายด้าน ทั้งนี้เพื่อให้การก่อสร้างมีความก้าวหน้า เบื้องต้นที่ประชุมได้กำหนดเตรียมส่งหนังสือไปยังกรมศิลปากร เพื่อขอเข้าหารือและดูงานในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์จัดทำแผนตั้งงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

ด้านนายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยหลังการประชุมว่า สำหรับความคืบหน้าสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อประดิษฐานบริเวณอนุสรณ์สถานสโมสร เรือใบในหลวงรัชกาลที่ 9 ริมอ่าวพัทยา ระหว่างซอย 11-12 ถนนเลียบชายหาดพัทยา เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของประชาชนทุกหมู่เหล่า และเป็นศูนย์รวมจิตใจให้รำลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านการกีฬา ขณะนี้กรมศิลปกรได้ออกแบบพระบรมรูปต้นแบบพระบรมราชานุสาวรีย์ (รูปสเก็ตช์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงเหลือในส่วนของรายละเอียดของแบบพื้นที่โดยรอบประติมากรรมอนุสรณ์สถาน ด้วยต้องรอเมืองพัทยาสำรวจรายละเอียดในการจัดทำพื้นที่โดยรอบอีกครั้ง การประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างมีความคืบหน้า จึงได้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ ไปดำเนินการ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบส่งให้กรมศิลปากร ทั้งนี้ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาจะเดินทางไปยังกรมศิลปากร เพื่อหารือถึงการดำเนินการต่อไป คณะผู้บริหารเมืองพัทยาชุดนี้มีความคาดหวังว่าการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จะแล้วเสร็จในยุคนี้ แต่ด้วยขั้นตอนการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นมาในการขออนุญาตก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถกำหนดวันแล้วเสร็จได้.