ฉก.อรัญฯ จับมือกัมพูชาร่วมพัฒนาพื้นที่แนวชายแดน ย้ำทำตาม  MOU43

                สระแก้ว(19 ก.พ.2563)  กกล.บูรพา, ฉก.อรัญประเทศ โดย พ.อ.เอกพงษ์  กฤตยาเกียรติชุติ  ผบ.ชค.กรม.ทพ.12 พร้อมด้วย พ.ต.ชาญ  ว่องไวเมธี ผบ.ร้อย.ทพ.1201 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผบ.ฉก.อรัญประเทศ ที่เดินทางมาพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ ผู้นำฝ่ายทหาร และตำรวจ ของกัมพูชา ณ.ห้องรับรอง กองร้อย ร้อยทหารพรานที่ 1201 บ้านคลองลึก ต.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

                จากนั้นคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลตามแนวชายแดน กองร้อยทหารพรานที่ 1207 บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ต.คลองน้ำไส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  โดยรับฟังการบรรยายสรุป พบปะกำลังพลมอบ สิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ลำดับต่อมาคณะฯ ได้เดินทางพบปะกับผู้นำทหาร ตำรวจ ของกัมพูชา และตรวจการปฏิบัติงาน ณ สะพานหนองเอี่ยน – สตึงบท บ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และประชุมร่วมหารือระหว่างหัวหน้าส่วนราชการไทยในพื้นที่ และ พลตรี ควน เจื่อน ผู้บังคับกองพันทหารป้องกันชายแดนที่ 503 และ พลตรี ลาย กิมฮวด  รองหัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนกัมพูชาไทย และคณะ ผู้บังคับหน่วยทหาร ตำรวจ ตามแนวชายแดน กัมพูชา ณ กองบังคับการกองร้อยทหารพรานที่ 1201 บ้านคลองลึก ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

            ภายหลังการประชุม พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผบ.ฉก.อรัญประเทศ  เปิดเผยว่า ในที่ประชุมได้หารือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนร่วมกัน อาทิ ปัญหาสินค้าการเกษตรที่มีการลักลอบผ่านเข้า ออก ในพื้นที่ เรื่อง MOU ปี 43ปัญหายาเสพติด การกระทำผิดกฎหมายไนรูปแบบต่างๆ ปัญหาสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 และ การลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยในที่ประชุมเข้าใจปัญหาตง ๆ ที่เกิดขึ้นและจะนำข้อมูลการประชุมนำเรียนให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้เช้าใจ และยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อไมให้เกิดปัญหาตามแนว ชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ ต่อไป

                สำหรับ ปัญหาสินค้าเกษตรที่มีการผ่านเข้า – ออก ตามแนวชายแดน ขอความร่วมมือส่วนราชการฝั่งกัมพูชาประชาสัมพันธ์ให้ชาวกัมพูชาทราบการอนุญาตให้นำสินค้าเกษตรออกได้มี 2 ช่องทาง คือ จุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน อ.คลองหาด และจุดผ่อนปรนทางการค้าตาพระยา อ.ตาพระยา มี 3 ประเภทคือ มันเส้นแห้ง,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเหลืองฯลฯทำเอกสารทางพิธีการศุลกากรที่ถูกต้อง

            พ.อ.เอกพงษ์  กฤตยาเกียรติชุติ  ผบ.ชค.กรม.ทพ.12 กล่าวว่า ตามข้อตกลง MOU ปี 43 ขอความร่วมมือส่วนราชการฝั่งกัมพูชาประชาสัมพันธ์ให้ชาวกัมพูชาได้รับทราบห้ามปลูกสิ่งก่อสร้างที่ถาวร ห้ามปรับถมดิน ห้ามตัดไม้ ทิ้งสิ่งของเศษขยะลงในลำคลองกั้นเขตแดนจะทำให้มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่มีอยู่เดิมตามแนวชายแดน การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ขอความร่วมมือให้ชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ให้สวมหน้ากากป้องกันเชื้อโรคและให้เดินผ่านเครื่องตรวจจับความร้อนอุณหภูมิร่างกายของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จ.สระแก้ว ขอความมือช่วยกันป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายรูปแบบต่างๆ เช่นเรื่อง อาวุธสงคราม ยาเสพติด การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ แรงงานหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายฯลฯ

            ด้าน พลตรี ควน เจื่อน ผู้บังคับกองพันทหารป้องกันชายแดนที่ 503 กล่าวว่า ฝ่ายกัมพูชายินดีให้ความมือปฏิบัติตามข้อตกลง MOU 43 เพื่อให้ผลการพัฒนาความสัมพันธ์และการประชุมหารือข้อราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันทุกประเด่นในการหารือในการประชุมในการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะความร่วมมือต่างๆ ถ้าหากปัญหาอะไรในพื้นที่รับผิดชอบก็ให้หน่วยงานประสานการปฏิบัติในพื้นที่ ในการเจรจาระดับหนึ่งก่อนถ้าไม่เรียบร้อยให้รายงานตามลำดับชั้นโดยให้มีการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยและเจ้าหน้าที่กัมพูชาให้มีความร่วมมือกันอย่างแน่เฟ้น และดียิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และมีการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนมีแต่ความสงบสุข ความเจริญทั้งสองประเทศต่อไป

                ทั้งนี้ ในการประชุมร่วมสองฝ่ายในครั้งนี้ ฝ่ายไทยประกอบด้วย พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์  ผบ.ฉก.อรัญประเทศ พ.อ.เอกพงษ์  กฤตยาเกียรติชุติ  ผบ.ชค.กรม.ทพ.12, พ.อ.บัญชา  ชาญฉลาด  รอง ผบ.ฉก.อรัญประเทศ ,นายออน  อุ่นทวีทรัพย์  นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ พ.ต.อ.สุรสิทธิ์  เนื่องจำนงค์  ผกก.สภ.คลองน้ำใส พ.ต.ท.ภูมิสิทธิ์  ตั้งวิทย์เดชา  รอง ผกก.สภ.คลองลึก  นายนิรุต  ฆ้องเกิด  ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.อรัญประเทศ

                ส่วนฝ่ายกัมพูชา ประกอบด้วย พล.ต.ลาย กิมฮวด รองหัวหน้าสำนักงานประสานงานกัมพูชา-ไทย  พล.ต.ควร เจือน พลตรี ควน เจื่อน ผู้บังคับกองพันทหารป้องกันชายแดนที่ 503 พ.ต.อ.ฮัม วันนะ ผบ.พัน.ตชด.891 , พ.ต.อ.ซวง เซา ผบ.พัน.ตชด. 815 พ.อ.สก ตรี รองหัวหน้า สน.ปกท. พ.อ.เฮง ฮกเมง  รอง หน.สน.ปกท. พ.ท.เลง ฮกเลียง ผบ.ทปก.กรุงปอยเปต พ.ต.ท.สวน โบลา รอง ผบ.พัน.ตชด.911 พ.ต.เตียว ภืรมย์ ผบ.ทปอ.มาลัย

ภาพ/ข่าว-สมศักดิ์  สารการ,วีระยุทธ สารการ จ.สระแก้ว