วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชนสาธารณสุข

ไม่พลาดเป้า! ผู้สูงวัย-กลุ่ม7โรคเรื้อรัง เข้ารับการฉีดวัคซีนกันโควิด-19 ครบตามที่รัฐจัดให้ หวังลดการเสียชีวิตหากติดเชื้อ

ที่โรงพยาบาลบางละมุง ตลอดช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00-10.00น.วันที่ 29 ก.ค.2564 มีการจัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับ 3กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม7โรคเสี่ยงประกอบด้วย โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และหญิงตั้งครรภ์ 3 เดือนขึ้นไป ที่ลงทะเบียนกับเทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งมีคนทั้งสามกลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนครบตามจำนวน 450 คน

จากนั้นเป็นช่วงเวลาของท้องถิ่นอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอบางละมุง ที่ทางรพ.บางละมุงได้จัดเวลาไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก

สำหรับวัคซีนในล็อตดังกล่าวเป็นการจัดสรรจากภาครัฐ ในการเร่งฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง หลังจากพบว่ายอดการติดเชื้อและเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 มีเพิ่มมากขึ้น และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง ดังนั้นเพื่อเป็นการลดจำนวนผู้เสียชีวิต ทางภาครัฐจึงระดมวัคซีนและจัดสรรมาให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้รับการฉีดเป็นการเร่งด่วน เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้แต่ละท้องถิ่นต่างเร่งสร้างความเข้าใจกับผู้สูงอายุ และ 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ หลังพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ต่างหวาดกลัวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งที่ในความเป็นจริงการฉีดวัคซีนใน 1 ล้านคน จะมีผู้ที่มีอาการผิดปรกติเพียง 3-4 คนเท่านั้น เทียบกับอัตราการเสียชีวิตปัจจุบันพบว่าการไม่ฉีดวัคซีนมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตมากกว่าหลายเท่าตัว ดังนั้นหลังจากท้องถิ่นต่างๆ ได้ทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุในพื้นที่แล้ว ทำให้มีผู้สูงอายุสนใจเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้มากขึ้น.
ศศิร์พัฒกรณ์ โรจนฤิทธิ์พิเชษฐ์ รายงาน