วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+ชุมชนพัฒนาชุมชน

ทม.หนองปรือ ช่วยเหลือ 2เด็กหญิง ถูกทอดทิ้งอยู่ตามลำพัง พร้อมส่งตัวอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวชลบุรี

ที่บริเวณบ้านเช่าซอยหนองไม้แก่น 12( 25 มกราคม 2567) นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ มอบหมายให้ นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเด็กหญิง 2 คน ที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า พบเด็กหญิงเอ (นามสมมติ) อายุ 8 ขวบและเด็กหญิงบี(นามสมมติ) อายุ 6 ขวบ อาศัยอยู่ในที่เช่าซอยหนองไม้แก่น 12 เวลากลางวันจะไม่มีผู้ดูแล ต้องอยู่กันตามลำพัง 2 คนพี่น้อง เนื่องจากผู้ปกครองจำเป็นต้องประกอบอาชีพ อีกทั้งปัจจุบันพบว่าเด็กทั้ง 2 คน ยังไม่ได้เข้ารับการศึกษา

จากการเดินทางไปตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองปรือ พบเด็กหญิง 2 คน อยู่ด้วยกันสองคนเพียงลำพัง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ จึงประสานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง ประเมินครอบครัว และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กทั้ง 2 รวมทั้งวางแผนการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้ปกครองได้ยินยอมให้เด็กเข้ารับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานแรกรับ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่สภ.หนองปรือ ร่วมลงพื้นที่ การที่เด็กทั้ง 2 ได้เข้าไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี จะเป็นสถานที่ๆ มีความปลอดภัยแก่เด็กทั้ง 2 มากกว่าการอยู่กันเพียงลำพัง นอกจากนี้ไปเด็กทั้ง 2 จะได้รับการศึกษาตามระบบการศึกษาตามช่วงอายุที่เหมาะสมต่อไปด้วย