วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+ตำรวจประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจเปิดงานแสดงผลิตภัณฑ์ตามโครงการ “หนึ่งจังหวัด หนึ่งผลิตภัณฑ์” ของชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค 2

ที่ชั้น 17 โรงแรมฮิลตัน พัทยา จ.ชลบุรี (22 ม.ค.2567) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินโครงการ “หนึ่งจังหวัด หนึ่งผลิตภัณฑ์” One Province One Product (OPOP) และเยี่ยมชมการแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นประจำจังหวัด ของชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 2

นางนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค 2 ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของครอบครัวข้าราชการตำรวจ ซึ่งผ่านการคัดเลือกและพัฒนาจากสมาคมแม่บ้านตำรวจให้เป็นผลิตภัณฑ์ OPOP รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมอื่นๆ ที่พร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนา ให้เป็นผลิตภัณฑ์ OPOP ต่อไปในอนาคต โดยในครั้งนี้ได้จัดแสดงสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นประจำจังหวัดกว่า 60 รายการ

นางนิภาพรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า One Province One Product (OPOP) เป็นการสนับสนุนให้แม่บ้านตำรวจทั่วประเทศ มีผลิตภัณฑ์สินค้าเป็นของตัวเอง เป็นการพัฒนาสินค้าจากชุมชน แต่ละชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งจะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค แต่ละจังหวัด ในฐานะแม่บ้านตำรวจก็นำมาพัฒนาต่อยอดให้ดูทันสมัยมากขึ้น เป็นที่ต้องการของสังคม เป็นที่ต้องการของคนเมือง อีกทั้งจะพยายามผลักดันให้แม่บ้านตำรวจทั่วประเทศ นำสินค้าชุมชนเข้าสู่เมือง เป็นการกระจายรายได้สู่สังคมและครอบครัวข้าราชการตำรวจเองด้วย