วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+Kasetประมงเศรษฐกิจ

“ธรรมนัส” นำทัพพญานาคราชลุยตรวจตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือแหลมฉบัง ป้องปรามนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

ชลบุรี(6 ธันวาคม 2566) ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจพญานาคราชลงพื้นที่ ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา เพื่อติดตามการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าเกษตรทางตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ เพื่อป้องกันและปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย พร้อมชมกระบวนการตรวจสอบสินค้าโดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการคิกออฟเปิดปฏิบัติการชุดเฉพาะกิจพญานาคราช ในการตรวจการนำเข้าสินค้าประมง ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา มีการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำแช่แข็ง ซึ่งเห็นถึงกระบวนการขั้นตอนการตรวจสินค้านำเข้าที่เข้มงวดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ X-Ray ตู้สินค้าประมงนำเข้าเพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบสินค้าภายในตู้ และการเปิดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้า ปัจจุบันกรมประมงจะมีการเปิดตรวจ 100% ในการตรวจสอบนอกจากจะเปิดตรวจ ณ ด่าน หรือ ท่าเทียบเรือแล้ว มีการไปตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ (โรงงานหรือห้องเย็น) ปลายทางด้วย โดยทำการซีล (Seal) ตู้คอนเทนเนอร์ไปยังสถานประกอบการปลายทาง เพื่อควบคุมและตรวจสอบคัดแยกชนิดและปริมาณที่นำเข้าจริงตรงตามที่สำแดงในเอกสารจนมั่นใจว่าสัตว์น้ำนั้นเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต

สำหรับภารกิจในครั้งนี้ รัฐมนตรีฯ และชุดพญานาคราช ได้ตรวจทุกกระบวนการนำเข้า ตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตนำเข้า ตรวจสอบเอกสารประกอบการนำเข้า การ x Ray ตู้สินค้าประมงนำเข้า เปิดตู้สินค้าเกษตร (พืช ประมงและปศุสัตว์) เพื่อตรวจสอบสินค้าเกษตรเบื้องตัน ณ หน้าด่าน และล็อคซีล ไปตรวจสอบ ณ สถานประกอบการปลายทางอย่างละเอียดอีกครั้ง ซึ่งในกระบวนการนี้มีการวิดีโอคอลภาพการตรวจสอบ ณ สถานประกอบการปลายทางเพื่อเห็นขั้นตอนการนำสินค้าสัตว์น้ำออกจากตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณ ณ สถานประกอบการด้วย เมื่อไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย จึงจะอนุญาตให้เข้าสู่กระบวนการผลิตหรือจำหน่ายต่อไป ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังมีภารกิจในการตรวจสอบป้องกันการลักลอบนำเข้า โดยความร่วมมือกับกรมศุลกากรในการสุ่มเปิดตรวจตู้สินค้าตกค้างที่ไม่มีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของ แต่มีการสำแดงบัญชีสินค้าทางเรือ (Cargo Manifest) จำแนกเป็นสินค้าประเภท สัตว์น้ำแช่แข็ง จำนวน 1 ตู้ และ หอมแขก จำนวน 1 ตู้ ณ ลานตรวจสินค้าท่าเรือ C1 ท่าเรือแหลมฉบัง และเดินทางต่อไปยังลานตรวจสินค้าท่าเรือ B5 ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อตรวจสินค้าอีก 1 ตู้ ที่มีการสำแดงบัญชีเป็นเนื้อแก้มโค โดยยังไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของเช่นกัน

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมประมง https://www.fisheries.go.th/complain/accept_justice.php หรือ สายด่วนกรมประมง : ศูนย์บริการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต โทรศัพท์ 02-5791878, 02-5793614-5