-ชุมชนสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ ทต.ตะเคียนเตี้ย รณรงค์วันยาเสพติดโลกฯ หยุดภัยยาเสพติดในชุมชน

ที่ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย (15 พฤศจิกายน 2566) นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย พร้อมนางนุจรินทร์ ปาละโชติ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ตะเคียนเตี้ย สมาชิกสภา ทต.ตะเคียนเตี้ย กำนันตำบลตะเคียนเตี้ย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ นำทีม เข้าตรวจคัดกรองสารเสพติดภายในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย

สืบเนื่องจากรัฐบาลมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด ประกอบกับปัญหายาเสพติด เป็นหนึ่งในปัญหาสังคมที่รุนแรงที่สุดในแต่ละประเทศทั่วโลก ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการ รวมถึงนโยบายต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลรายงาน World Drug Report 2022 ของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC : United Nations Office on Drugs and Crime) พบว่าในปี 2563 มีจำนวนประชากรกว่า 284 ล้านคน จากทั่วโลก ในช่วงอายุ 15-64 ปี ที่ติดยาเสพติด คิดเป็น 26% เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสิบปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ติดยาเสพติดมีแนวโน้มที่จะมีอายุน้อยลงเรื่อย ๆ

ดังนั้น ทต.ตะเคียนเตี้ย จึงร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติดระดับชาติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุไม่คาดคิดในชุมชนได้ และมีการตรวจคัดกรองพนักงานขับรถของ หจก.สุภาวินี ซัพพลาย จำนวน 29 คน ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด.