เมืองพัทยา เตรียมสร้าง “โลมา” สูง 4 เมตร เพิ่มความโดดเด่นให้แลนด์มาร์คเดิม

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมืองพัทยาเตรียมปรับภูมิทัศน์วงเวียนโลมา ด้วยเล็งเห็นว่าวงเวียนโลมาถึงเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองพัทยา ซึ่งทุกคนในพัทยาที่ผ่านถนนพัทยาเหนือจะรู้จักวงเวียนโลมาเป็นอย่างดี แต่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่ไม่คุ้นเคยเวลาที่ขับรถผ่านวงเวียนปลาโลมา จะไม่ทราบเลยว่าบริเวณดังกล่าวคือวงเวียนโลมา ด้วยสัญลักษณ์โลมานั้น มีขนาดเล็ก สูงเพียง 1.50 เมตร เท่านั้น ทำให้มองแล้วไม่ชัดเจน

นายมาโนช กล่าวอีกว่า เมืองพัทยาจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงปลาโลมา โดยจะคงตัวโครงสร้างและตัวมาโลมาเดิมเอาไว้ แต่จะเพิ่มสัญญลักษณ์ตัวปลาโลมาที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม อีก 2 ตัว ซึ่งจะมีความสูงเพิ่มขึ้นมาจาก 1.50 เมตร เป็น 4 เมตร พร้อมเพิ่มน้ำพุให้มีความสูงขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเมืองพัทยาผ่านถนนพัทยาเหนือได้เห็นสัญลักษณ์ของวงเวียนปลาโลมาได้ชัดเจนขึ้น

รองนายกเมืองพัทยา กล่าวต่ออีกว่า หลังที่มีการออกแบบแล้วเสร็จ จะเชิญประชาชนและผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับรูปแบบการจัดสร้างรูปปั้นโลมาเพิ่มบริเวณวงเวียนโลมา ว่าเห็นชอบด้วยกับแนวคิดเมืองพัทยาในการจัดทำหรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ จากเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานและจะนำเข้าแผนพัฒนาเมืองพัทยาก่อน หลังจากนั้นจะทำประชาพิจารณ์ หากผ่านก็จะนำเรื่องของบประมาณดำเนินการจากสภาเมืองพัทยาต่อไป.