-บริหารท้องถิ่น

งานทะเบียนราษฎร์ ทม.หนองปรือ ใกล้สมบูรณ์ เตรียมเปิดให้บริการทำบัตรประชาชน เต็มระบบ สิ้นก.ย.นี้

นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เผยกับผู้สื่อข่าวถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงพัฒนาระบบทะเบียนราษฎร์ ของเทศบาลเมืองหนองปรือ ว่าปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมาก และใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงขั้นตอนของการเซ็ตระบบเท่านั้น หลังจากที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎร์ จำนวน 6.7 ล้านบาท ในการปรับปรุงห้องใหม่ ให้มีความสอดคล้อง และมีความเหมาะสมกับงานใหม่ ที่จะมีเข้ามาบริการประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น นั้นก็คืองานทำบัตรประจำตัวประชาชน จากแต่เดิมเทศบาลเมืองหนองปรือให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ สามารถแจ้งเกิด ย้ายทะเบียนบ้าน หรือแจ้งตาย เป็นต้น

ขณะที่ในส่วนของงานทำบัตรประจำตัวประชาชน ที่มีความสำคัญ ประชาชนในพื้นที่กลับต้องไปใช้บริการที่ท้องถิ่นใกล้เคียง อาทิ เมืองพัทยา หรือที่ว่าการอำเภอบางละมุง ทำให้ประชาชนต้องไปกระจุกตัวกันที่ท้องถิ่นดังกล่าว เกิดความไม่สะดวก ทั้งการเดินทาง และการเข้าไปใช้บริการ เนื่องจากงานบัตรประจำตัวประชาชน มีการกำหนดจำนวนคนที่จะเข้าไปทำ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ทำให้ประชาชนบางคน ที่เข้าไปใช้บริการอาจจะไม่สามารถทำบัตรได้ในวันเดียว ต้องไปจองคิวก่อน ถึงจะได้คิวทำบัตร ทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก

ดังนั้นเทศบาลเมืองหนองปรือ เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว และต้องการเป็นศูนย์กลางในการดูแลประชาชนในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ อีกทั้งพบว่าสถานที่ รวมถึงศักยภาพของบุคลากร ก็มีความสามารถ และมีความพร้อมในการเปิดสำนักทะเบียนราษฎร์ เป็นอย่างมาก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางมาดูความพร้อมต่างๆ ของเทศบาลฯ แล้ว และอนุญาตให้เทศบาลฯ เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนในพื้นที่ได้ ขณะนี้ โครงสร้างต่างๆ มีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 90 แล้ว เหลือแต่เรื่องของระบบ และการทดสอบระบบ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานส่วนงานบัตรฯ ทางเทศบาลได้ส่งไปศึกษาเรียนรู้เรื่องของการทำบัตรฯ ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง มาแล้วระยะหนึ่ง ขณะนี้จึงมีความพร้อมเป็นอย่างมาก

นายวินัย กล่าวอีกว่า หากเทศบาลฯ เปิดให้บริการงานทำบัตรประชาชนแล้ว ก็น่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่เมืองหนองปรือ และพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี โดยมีกำหนดวันเปิดให้บริการประมาณสิ้นเดือนกันยายน 2566 นี้.