-ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

อบจ.ชลบุรี จัดโครงการ อบจ.ชลบุรี ร่วมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

ที่ห้องเฟื่องฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบจ.ชลบุรี ร่วมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา ได้รับโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี จำนวน 299 ยูนิต หรือ 119,600 ซีซี โดยในปีงบประมาณ 2567 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 4 ครั้ง จัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน ภายใต้โครงการ “อบจ.ชลบุรี ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหน่วนงานหลัก ในการจัดหาโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ที่รอการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ ให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รวมถึงบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในจังหวัดชลบุรี และเพื่อเป็นการส่งเสริมการให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกด้วย

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการ “อบจ.ชลบุรี ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เพื่อเปิดให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยที่รอการรักษาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเพื่อเป็นการสำรองโลหิตเพื่อเก็บไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินและวิกฤต หรือเกิดสถานการณ์ต่างๆ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทศกาลต่างๆ ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งมีความต้องการใช้โลหิตเพิ่มมากขึ้น การบริจาคโลหิต 1 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ได้เลือดประมาณ 350 – 450 ซีซี สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยได้ถึง 3 ชีวิต ส่วนผู้บริจาคโลหิตนอกจากเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นการทำงานของไขกระดูกเพื่อสร้างเม็ดเลือดใหม่ และช่วยทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค2 ชลบุรี คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต