-ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

จังหวัดมุกดาหาร บุกชลบุรี จัดงาน “MUKDAHAN BRAND และสินค้าเด่นมุกดาหาร”

ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน “MUKDAHAN BRAND และสินค้าเด่นมุกดาหาร” โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร นายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายไพบูรณ์ เสริมศาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คณะผู้จัดงาน และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากที่มาร่วมพิธีเปิด

ทั้งนี้ นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานว่า ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนงานพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองฯ Mukdahan Brand ในต่างจังหวัด เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและพัฒนา ความร่วมมือทางการค้าการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สินค้าตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองฯ Mukdahan Brand และสินค้าเด่นของจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs ไปสู่ระบบธุรกิจสมัยใหม่ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางการค้าอีกด้วย

ด้านนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์และบริการจังหวัดมุกดาหาร Mukdahan Brand เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า รวมทั้งผู้ประกอบการสินค้าเด่นของจังหวัดมุกดาหาร รวม 30 บูท โดยได้นำสินค้าหลากหลาย อาทิ เนื้อโคขุนหนองสูง ข้าวฮางงอก ชาผักหวาน ผ้าหมักโคลนหนองสูง ตะกร้าสานพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ เครื่องประดับ และสินค้าเด่นของจังหวัดมุกดาหารอีกมากมายมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน ที่จัดระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-3 กันยายน 2566