วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

เหล่าขรก.ร่วมยินดี “นิติ วิวัฒน์วานิช” รองผู้ว่าฯ ชลบุรี ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์

ที่บริเวณหน้าห้องโถง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (21 ธันวาคม 2566) นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เดินทางไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายธวัชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมส่งให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 2 ฉบับ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง รวม 31 ราย สำหรับประกาศฉบับแรก มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 28 ราย มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ตามที่คณะรัฐมนตรี (28 พ.ย.2566) มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง รวม 28 ตำแหน่ง ส่วนจังหวัดชลบุรี กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แต่งตั้งนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และในวันนี้ นายนิติ วิวัฒน์วานิช พร้อมด้วย นางปัทมา วิวัฒน์วานิช ภริยาได้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่แล้ว