วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+การศึกษาชุมชน

กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ช่วยเหลือเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน 8 ตำบล

ที่สวนอาหารเรือนไทย (21 ส.ค.2566) กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง นำโดยนางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีฯ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีพระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลางสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงทั้ง 8 ตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

นางเนาวรัตน์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง เปิดเผยว่า การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในปีนี้ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ 8 ตำบลของอำเภอบางละมุง การจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ได้รับเงินบริจาคทำบุญทั้งสิ้น 130,000 บาท

ในการนี้ทางกลุ่มพัฒนาสตรีได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 3 และโรงเรียนเมืองพัทยา 8 แห่งละ 5 ทุน พร้อมมอบเป็นกองทุนพระสงฆ์อาพาธ จำนวน 15,000 บาท