วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+การศึกษาชุมชน

สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาไหลจูงมือเยาวชนร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา กับกิจกรรม “ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ประจำปี 2566

ที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชาวนา ภูมิปัญญาชุมชน ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (23 ส.ค.2566) นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ประจำปี 2566 ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล คณะครู นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เขตอำเภอบางละมุง และเมืองพัทยา

นางชนาธิป บุญกลั่น ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาไหล กล่าวว่า กิจกรรม “ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” อยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์นาท้องถิ่น ปลูกข้าวไว้กิน พื้นแผ่นดินบรรพบุรุษ” สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลหนองปลาไหล และปราชญ์ชาวบ้าน ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ปลุกจิตสำนึก การอนุรักษ์และตระหนักรู้ในวิถีบรรพบุรุษด้านการทำงาน ภูมิปัญญาชุมชนที่มีอยู่ในชุมชน ให้ดำรงไว้จากรุ่นสู่รุ่น

นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนดั้งเดิม โดยเชื่อมโยงสู่การจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชน ให้เกิดการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของกิจกรรมคือ เด็ก เยาวชน นักเรียน-นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

สำหรับรูปแบบของกิจกรรมครั้งนี้ จัดให้มีการสาธิตการดำนา พร้อมลงแขกดำนาตามรอยบรรพบุรุษ การทำขนมโบราณพื้นบ้าน ตำนานพื้นถิ่น สร้างความตระหนักรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง.