กองทัพเรือ ระดมสรรพกำลังเพิ่มเติม ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จ.ระยอง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้การสนับสนุนเทศบาลตำบลทับมา เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในการร่วมบรรจุกระสอบทรายกั้นน้ำ และแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงการลำเลียงกระสอบทรายไปวางในพื้นที่ต่างๆ การแจกจ่ายสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

อีกทั้ง ยังได้จัดรถครัวสนามเพื่อประกอบอาหารจัดเลี้ยง ให้แก่ผู้ประสบภัย และจัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกให้บริการประชาชน แจกจ่ายยา พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ในห้วงสถานการณ์น้ำท่วม ตลอดจนจัดเรือท้องแบน เรือพาดท้ายเพลายาว และเรือท้องแข็ง ออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามพื้นที่ต่างๆ

ในการนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ยังได้สนับสนุนกำลังพลร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประกอบอาหารจัดเลี้ยงผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยจัดอาหารมื้อเที่ยงและมื้อเย็น มื้อละ 5,000 กล่อง

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง ขณะนี้บางพื้นที่ระดับน้ำได้เริ่มลดลงแล้ว ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 จึงได้จัดกำลังพลเข้าร่วมฟื้นฟู และทำความสะอาดในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 จะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันที โดยกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทั้งหมด พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ทันที เมื่อได้รับการประสานหรือร้องขอ และพร้อมให้การช่วยเหลือ จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ