มัดรวม คำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี หลังยกระดับเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม มีผล1พ.ค.นี้เป็นต้นไป

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมากมาอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาล โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติยกระดับจังหวัดชลบุรี จากสีแดงเป็นสีแดงเข้ม เพื่อการควบคุมสูงสุด ทำให้ คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งที่ 20/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ดังนี้

1. ให้ยกเลิกคำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 1/2564 ลงวันที่ 4 ม.ค. 64 ที่ 11/2564 ลงวันที่ 29 ม.ค. 64 ที่ 18/2564 ลงวันที่ 16 เม.ย. 64 และ 19/2564 ลงวันที่ 17 เม.ย.2564

2. ให้ปิดสถานที่ ดังนี้
2.1 สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ กิจการอาบน้ำ อาบ อบ นวด
2.2 สนามชนไก่ ซ้อมชนไก่ ชกมวย ทุกแห่ง
2.3 โรงหนัง โรงภาพยนต์ โรงมหรสพ
2.4 โต๊ะสนุ๊กเกอร์ บิลเลียด โบว์ลิ่ง สเก็ต โรลเลอร์แบลด ทุกแห่ง
2.5 ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านบริการคอมพิวเตอร์ ตู้เกมส์
2.6 สระว่ายน้ำ สวนน้ำ สวนสนุก ทั้งภายในและนอกอาคาร
2.7 ห้องบริการจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง
2.8. สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ
2.9 ตลาดพระเครื่อง พระบูชา สนามพระทุกแห่ง
2.10 ร้านนวดเพื่อสุขภาพ นวดฝ่าเท้า นวดแผนโบราณ สปา สถานเสริมความงาม คลินิกเสริมความงาม สถานที่บริการลดน้ำหนัก สถานที่สัก เจาะผิวหนัง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

3. กำหนดมาตรการควบคุมสำหรับสถานที่ กิจการ กิจกรรม เพื่อให้เปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข
3.1 ร้านอาหาร เครื่องดื่ม รถเข็น หาบแร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร เปิดขายเฉพาะนำกลับไปรับประทานที่อื่นได้เท่านั้น สามารถเปิดได้จนถึงเวลา 21.00 น. งดรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม สุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านเด็ดขาด
3.2 ให้ปิดสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ยกเว้นสนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกายในพื้นที่โล่งแจ้ง เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. สามารถจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม
3.3 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดบริการได้ตามเวลาปกติจนถึง 21.00 น. ยกเว้นส่วนตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุกงต้องงดให้บริการ
3.4 ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ให้เปิดบริการในเวลา 04.00 จนถึง 23.00 น.
3.5 ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น.

4. สถานที่อื่นนอกเหนือจากข้อ 3 ให้เจ้าของสถานที่หรือผู้รับผิดชอบ ดำเนินการดังนี้
4.1 ตรวจวัดอุณหภูมิหรือคัดกรองผู้ป่วยระบบทางเดินหาย
4.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
4.3 ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
4.4 จัดให้มีสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
4.5 ทำความสะอาดสถานที่ก่อนทำกิจกรรม
4.6 ลงทะเบียนเข้าออกด้วยแอปพริเคชันที่ทางราชการกำหนด

5. การห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรม
5.1 ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย เมื่ออยู่นอกเคหสถาน หรืออยู่ในที่สาธารณะ หรือเข้าไปในสถานที่ชุมชนตลอดเวลา
5.2 ให้งดใช้พื้นที่บริเวณชายทะเล ชายหาด อ่างเก็บน้ำ สวนสาธารณะในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่รวมกลุ่ม สังสรรค์ หรือรับประทานอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้น เพื่อการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
5.3 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเกิน 20 คน
5.4 ให้ประชาชนงดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น หากจำเป็นเลี่ยงไม่ได้ ให้แจ้งขอเอกสารรับรองความจำเป็นได้ที่ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
5.5 ให้ประชาชนงดจัดงานเลี้ยง งานสังสรรค์ งานรื่นเริง เว้นแต่งานพิธีตามประเพณีนิยมหรือจัดขึ้นในครอบครัว
5.6 ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อจัดการเรียนการสอน อบรม การสอบ หรือกิจกรรมใดๆ
5.7 ห้ามหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเดินทางออกนอกพื้นที่

6. ให้ส่วนราชการที่ต้องให้บริการประชาชนจำนวนมากและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เสนอ คกก.โรคติดต่อจังหวัดเพื่อพิจารณาคำสั่งให้เหมาะสมกับสถานการณ์

7. ตลาด ตลาดนัด ตลาดที่ไม่ได้เปิดการขายทุกวัน ให้มีมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

8. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นกำกับดูแลความเรียบร้อยของตลาด

9. ตลาดที่อยู่ในความดูแลของเอกชน ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นกำกับดูแลความเรียบร้อย ตามข้อ 7

10. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสถานประกอบการ
10.1 กรณีลูกจ้างกลับจากภูมิลำเนาหรือต่างจังหวัดและกลับมาปฏิบัติงาน สถานประกอบการ/นายจ้าง ต้องจัดให้มีมาตรการดังนี้
(1) ให้ลูกจ้างรายงานข้อมูลการเดินทางให้นายจ้างทราบ ประกอบด้วยวัน เวลา สถานที่ พาหนะเดินทางและกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน
(2) สถานประกอบการ/นายจ้าง ต้องประเมินว่าลูกจ้างคนใดมีความเสี่ยงหรือมีเหตุสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือไปสถานที่แออัดที่เสี่ยงต่อการติดโรค เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตลาดนัดที่มีคนหนาแน่น เป็นต้น ให้กักตัว 14 วันในที่พักหรือสถานที่ที่นายจ้างจัดให้โดยอนุญาตให้ใช้สิทธิลาป่วยหรือลาหยุดพักผ่อนประจำปี หรือตามที่ตกลงกันเพื่อสังเกตอาการ โดยนายจ้างต้องรายงานให้สาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ทราบด้วย
10.2 สถานประกอบการ/นายจ้าง ต้องให้ความรู้ คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับลูกจ้าง จัดหาสบู่ เจลแอลกอฮอล์หรือจุดสำหรับล้างมือ และให้ลูกจ้างทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองลูกจ้างทุกคนก่อนเข้าทำงาน รวมถึงผู้มาติดต่อหรือผู้มาปฏิบัติงานตามมาตรการสาธารณสุข
10.3 กรณีมีความเสี่ยงว่าจะเกิดการแพร่ระบาดในสถานประกอบการ เช่น พบลูกจ้างป่วยจำนวนมากให้พิจารณาหยุดการผลิต/การบริการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว
10.4 กรณีสถานประกอบการ/นายจ้างจัดที่พักให้ลูกจ้าง ให้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
10.5 ให้สถานประกอบการพิจารณาใช้มาตรการทำงานจากที่บ้าน (work from home) ตามความเหมาะสม

11. อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย เดินทางข้ามเขตจังหวัด ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
11.1 แรงงานต่างด้าว 2 กลุ่มกิจการ คือ 1) ขนส่งสินค้า และ 2) รับเหมาก่อสร้าง
11.2 ก่อนเคลื่อนย้ายต้องตรวจโควิด-19 โดยนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ และเคลื่อนย้ายได้เฉพาะผู้ที่ไม่ติดเชื้อเท่านั้น
11.3 เจ้าของกิจการต้องตรวจสอบมาตรการจังหวัดปลายทางที่จะเคลื่อนย้ายและปฏิบัติตามแนวทางของจังหวัดนั้นๆ

12. ให้ประชาชน เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ดำเนินการ พิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

13. ให้นายอำเภอ ทุกอำเภอ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ(ศปก.อ.)

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ระวางโทษตาม พรบ.โรคติดต่อ ปี 2558 รวมทั้งมีความผิดตาม พรก.ฉุกเฉิน 2548 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง