วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+จิตอาสาประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

น่าชื่นชม👏นายกสมาคมเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยพร้อมคณะ ใจดีแจกเงินให้คนพิการและเด็กพิเศษกว่า 500 คน

ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (21 ก.ค.2566 ) ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ พร้อมคณะ แจกเงินคนละ 100 บาท ให้แก่คนพิการและเด็กพิเศษกว่า 500 คน สร้างรอยยิ้มทั้งผู้รับผู้ให้เป็นอย่างมาก

ดร.ฉวีวรรณ คำพา กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เดินทางมาครั้งนี้ เป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นวัด มูลนิธิ หรือโรงเรียน ฯลฯ ซึ่งเราควรให้โอกาสด้านการศึกษากับน้องๆ เพื่อเขาจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ทั้งนี้ ปัจจุบันมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ให้การดูแลนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้พิการ ที่อาศัยอยู่แบบประจำ จำนวน 524 คน ยังไม่รวมบุคลากรและครู อีกกว่า 300 คน ซึ่งทั้งหมดมูลนิธิฯ ได้จัดการศึกษาสำหรับคนพิการสู่การมีงานทำที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้บริการช่วยเหลือคนพิการในทุกมิติหรือทุกเรื่อง บริการโดยคนพิการเพื่อคนพิการอย่างแท้จริง การส่งเสริมอาชีพคนพิการสู่การมีงานทำที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืน เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์อย่างสูงสุดกับคนพิการ

พร้อมเปิดโอกาสให้คนพิการที่อยู่ในชนบทและมีความยากลำบากให้เข้าถึงระบบการศึกษา ได้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะสังคม นำไปสู่การได้งานทำที่มั่นคงหรือประกอบอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้เลี้ยงตนเอง ครอบครัว และอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศ

สำหรับผู้มีใจบุญ ผู้จิตศรัทธาสามารถบริจาคช่วยเด็กนักเรียนพิเศษได้โดยตรงที่บัญชี โรงเรียนเด็กพิเศษพ่อเรย์ ธนาคารกรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 591-6-00135-5 และนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามรายละเอียดที่ ☎️ 092-739-0990