ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุง ลุยตรวจการสร้างเขื่อนThe COP หลังประมงพื้นบ้านร้องเรียน

ที่ บริเวณหน้าหาดศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ The COP ( 7 พฤษภาคม 2564) นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช อำเภอบางละมุง ได้มอบหมายให้ น.ส.กัลยารัตน์ รอดทัพ ปลัดอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่บริเวณหน้าหาดศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ The Cop หลังจากที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุง ได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชนในนาม “กลุ่มประมงพื้นบ้านชายฝั่งบ้านโรงโป๊ะ” รวม 65 ราย ขอให้ทางศูนย์ดำรงค์ธรรมเข้าทำการช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น ของ THE COP ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำประมงพื้นบ้านของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, โยธาธิการ จังหวัดชลบุรี, สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี, สำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคสาขาพัทยา, ประมงอำเภอบางละมุง, เทศบาลตำบลบางละมุง เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันนี้ เพื่อรับฟังปัญหาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนคงวิถีประมงอยู่ได้ร่วมกัน

ทั้งนี้จากกการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พบว่าเป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งบริเวณศูนย์ฝึกอบรบพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพื้นที่ต่อเนื่อง ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ความยาว 460 เมตร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ

การก่อสร้างดังกล่าว เริ่มดำเนินการตอกหลักเสาเข็มแนวก่อสร้าง ทำให้ชาวบ้านกลุ่มประมงพื้นบ้านเกิดความกังวล 3 ประการ คือ1.เกรงว่าพื้นที่บริเวณชายหาดหน้า The COP จะหายไป ไม่สามารถทำประมงได้ 2.เกรงว่าจะส่งผลให้ทิศทางลมและกระแสคลื่นพัดพาเรือประมงให้กระทบเขื่อน เกิดความเสียหาย 3.เกรงว่าจะส่งผลให้เกิดการกัดเซาะพื้นที่ริมหาดด้านข้าง (หน้าที่ดินส่วนบุคคล) ที่ชาวบ้านทำประมงอยู่ ได้รับความเสียหาย

จากการหารือผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแจ้งว่าโครงการฯดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงยังไม่สามารถระงับหรือเปลี่ยนแปลงแบบได้ทันที

ดังนั้นจึงเสนอขอให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามแบบที่ได้รับอนุมัติ ในช่วงระยะ 20 เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านได้เห็นและประเมินผลกระทบ ทั้งนี้เพื่อดำเนินการจุดตัวอย่างเสร็จสิ้นแล้ว ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี แจ้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุงทราบ เพื่อประสานผู้เกี่ยวข้องและผู้แทนกลุ่มประมงพื้นบ้านประเมินผลกระทบร่วมกันอีกครั้ง และหารือแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป.