วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+กาชาดประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

ผวจ.ชลบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ อำเภอสัตหีบ

ชลบุรี,สัตหีบ (18 ก.ค.2566) เมื่อเวลา 11.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบถุงยังชีพบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2566 ตามโครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการและโครงการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ร่วมในกิจกรรม

สำหรับการมอบถุงยังชีพพร้อมเงินสดช่วยเหลือในวันนี้ ทางจังหวัดชลบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เล็งเห็นความสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ จึงได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และถุงยังชีพพร้อมเงินสดช่วยเหลือให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

การช่วยเหลือในครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นการช่วยเพียงครั้งเดียว แต่หากพี่น้องประชาชนเดือดร้อนสามารถขอความช่วยเหลือเข้ามายังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ซึ่งทางคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษา หรือการดำรงชีวิตต่างๆ อีกด้วย.