วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Latest:
+ชุมชนพัฒนาสังคม

เมืองพัทยาจับมือ พม.เดินหน้าแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน คนไร้บ้านยึดที่สาธารณะเป็นที่พักอาศัย

นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย น.ส.นันทภัค ปองสุข ผอ.ศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่ง จ.ชลบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่ พม. เข้าช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน ไร้บ้านในพื้นที่เมืองพัทยาจำนวน 2 จุด คือ ที่จิตตภาวันวิทยาลัย และหลังวัดช่องลม นาเกลือ

จุดแรกที่จิตตภาวันวิทยาลัย บริเวณศาลาพักค่อยด้านหน้า พบชายเร่ร่อน 2 คน ที่ใช้ศาลาเป็นที่อาศัยหลับนอน มีสภาพแวดล้อมที่สกปรก และยังพบขวดสุรา 40 ดีกรี ทิ้งขยะเกลื่อนบนพื้น ซึ่งหนึ่งในชายเร่ร่อน เจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือเข้าบ้านพักในศูนย์คุ้มครองเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้ว แต่ก็หนีออกมาใช้ชีวิตเร่ร่อน เจ้าหน้าที่จึงช่วยเหลือพาไปยังศูนย์คุ้มครองอีกครั้ง ส่วนอีกราย เป็นผู้ป่วยจิตเวช เจ้าหน้าที่ต้องใช้ทั้งหลักจิตวิทยาและความกล้าในการเข้าไปเจรจา เพื่อนำตัวเข้ารับการรักษา เนื่องจากชายเร่ร่อนรายนี้ไม่เปิดใจที่จะให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ

จุดที่สอง พื้นที่หลังวัดช่องลม ไม่พบกลุ่มคนเร่ร่อน ไร้บ้าน แต่อย่างใด พบเพียงเพิงพักที่ใช้ของเก่ามาสร้างเป็นที่พักอาศัย เมืองพัทยาจึงให้เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมรื้อถอนและคืนสภาพให้กับวัดช่องลม พร้อมให้ไวยาวัจกรปิดประตูทางเข้าเพื่อป้องกันคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน มายึดพื้นที่สร้างที่พักพิงในอนาคต

ด้าน นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า หลังเมืองพัทยาลงนาม MOU ในการแก้ไขปัญหาวคนเร่ร่อน ไร้บ้านกับ 8 องค์กร การลงพื้นที่ในครั้งนี้เมืองพัทยาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีคนเร่ร่อน มาพักอาศัยบริเวณจิตตภาวันวิทยาลัยและหลังวัดช่องลม นาเกลือ จึงได้ประสานศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จ.ชลบุรี เร่งเข้าแก้ไขปัญหา โดยที่จิตตภาวันวิทยาลัย พบชายเร่ร่อน 2 คน ซึ่งหนึ่งในสอง เจ้าหน้าที่เคยให้การช่วยเหลือมาแล้วก็แต่ออกมาใช้ชีวิตเร่ร่อน ด้วยมีอาการติดเหล้า ส่วนอีกรายเป็นชายจิตเวช เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือนำไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล ตามหลักขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ แม้บ้างครั้งชายคนดังกล่าวจะพูดจารู้เรื่อง แต่บางครั้งก็มีอาการทางจิต

ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน ไร้บ้านในพื้นที่เมืองพัทยา ถือเป็นปัญหาของสังคมที่เมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขและไม่ได้นิ่งนอนใจ อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาเรื่องของคนไม่ใช่เรื่องที่ง่ายที่จะดำเนินการเด็ดขาดเลยก็ไม่ได้ บางครั้งต้องอาศัยการเจรจาพูดคุยสร้างความสมัครใจให้คนเหล่านี้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานและให้โอกาสคนเร่ร่อน ไร้บ้าน เข้ามาอยู่สังคมให้ได้ต่อไป

ขณะที่ น.ส.นันทภัค ปองสุข ผอ.ศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่ง จ.ชลบุรี กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาเร่ร่อน ไร้บ้านนั้น ต้องทำงานเป็นทีม เมื่อลงพื้นที่ หากเป็นที่ของเอกชนจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติภารกิจ อีกทั้งบางครั้งการลงพื้นที่แก้ไขปัญหานั้น ภารกิจเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นอย่างการส่งต่อ เช่นวันนี้การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเจอกลุ่มเป้าหมายทั้งคนไร้ที่พึ่ง และกลุ่มจิตเวช ก็ได้ให้การช่วยเหลือเพื่อให้เข้าถึงสิทธิต่างๆ ของรัฐ แต่ด้วยชายคนดังกล่าวมีอาการทางจิต จึงไม่พร้อมและยินยอมไปที่ศูนย์ฯ ซึ่งกรณีนี้ต้องใช้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อในเรื่องของการเข้ารับการรักษาตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต ก่อน เมื่อสิ้นสุดการรักษาพยาบาล หากไม่มีที่อยู่หรือไม่มีที่ไป อยู่ในสังคมได้ ก็มาอยู่ในความคุ้มครองของศูนย์คนไร้ที่พึ่ง เพื่อทางศูนย์จะติดตามหาญาติ หากญาติรับได้ก็จะส่งกลับบ้าน แต่การกลับบ้านนั้นต้องมีจุดมุ่งหมายและตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนจะส่งคนเร่ร่อนกลับไปอยู่กับญาติ เนื่องจากคนเร่ร่อนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่อยู่กับครอบครัวไม่ได้ ทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัย จึงมาใช้พื้นที่สาธารณะมาเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหาเหล่านี้ พม.ไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่การช่วยเหลือแต่ละรายต้องใช้ความละเอียด ยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องใช้เทคนิคความชำนาญและภาคีเครือข่ายในการเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งบ้างเคสช่วยเหลือได้ บ้างเคสก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ด้วยมีกฎหมายสิทธิมนุษยชน หากคนเร่ร่อนไร้บ้าน ปฏิเสธรับการช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถดำเนินการและให้การช่วยเหลือได้.