วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+กินเจชุมชน

ประมวลภาพกิจกรรม พิธีลอยกระทงในงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2564

ที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ซึ่งจัดเทศกาลกินเจ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำหรับสาธุชนคนไทยเชื้อสายจีน ที่ร่วมถือศีลกินเจ โดยในวัน “ชิวฉิก” จัดให้มีพิธีลอยกระทง โดยมีนายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี

สำหรับพิธีนี้ ชาวจีนมีความเชื่อว่า การลอยกระทงช่วงเทศกาลกินเจ เป็นการลอยเพื่อสักการะพระยูไล เพื่อขอพรให้ผู้ที่ถือศีลกินเจ ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง พระยูไลจะช่วยปกป้องคุ้มครองรักษามนุษยชาติทั้งหลายให้พ้นภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ

ทั้งนี้กระทงจะมีความแตกต่างจากกระทงโดยทั่วไป ตรงที่เจ้าของกระทงลอยจะต้องเขียนชื่อ นามสกุล และวัน เดือน ปีเกิด ใส่ลงไปในกระทงด้วย เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา และเชื่อว่าเป็นการปล่อยทุกข์โศก บาปเคราะห์ให้ลอยไปกับกระทง อีกทั้งยังมีการทำบุญปล่อยเต่า และปลาไหล โดยมีคณะเก็งจูนำสวด รวมถึงมีการอ่านรายชื่อ แจ้งให้เทพเจ้ารับรู้ด้วย