สธ.ชลบุรีอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรง

ที่ โรงแรมบูติค ซิตี้พัทยาใต้ นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรง (SMI-V) พร้อมด้วย นายอภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และภาคีเครือข่ายสาธารณสุข ในพื้นที่อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ และอำเภอศรีราชา เข้าร่วม

นายอภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) และจังหวัดชลบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 30 จังหวัด พื้นที่ต้นแบบ ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดดังกล่าวให้สามารถอยู่ในชุมชนได้ โดยไม่ป่วยและไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สธ.ชลบุรี) ได้เห็นความสำคัญของปัญหาความรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดดังกล่าว จึงจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรง (SMI-V) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายบูรณาการด้านการส่งต่อและดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย รวมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในผู้ปฏิบัติงาน และภาคีเครือข่ายในจังหวัดชลบุรี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ภาคีเครือข่ายในอำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ และอำเภอศรีราชา อันประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้แทนตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร ตัวแทนผู้รับผิดชอบจากโรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชุมชน ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและยาเสพติดของเทศบาล อบต. สาธารณสุขอำเภอ(สสอ.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ตัวแทนทีมกู้ชีพกู้ภัย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และตัวแทนญาติกลุ่มเสี่ยง รวม 150 คน เข้าร่วมอบรม