วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชนสาธารณสุข

สธ.เมืองพัทยา จัดทีมตรวจเชิงรุกคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชาวชุมชนหนองพังแค

ที่ชุมชนหนองพังแค ( 7 ตุลาคม 2564) นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายบรรจง บัณฑูรย์ประยุกต์ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา เดินทางมาให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันควบคุมโรคติดต่อ สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ที่เข้ามาตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุกให้แต่ละชุมชน

นายวุฒิศักดิ์ เปิดเผยว่า การตรวจหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ของเมืองพัทยา เป็นการเดินหน้าเพื่อหาผู้ป่วยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของผู้ที่มีอาการและไม่มีอาการ หากตรวจพบว่าผู้ที่ติดเชื้อก็จะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาทันที สำหรับการมาตรวจที่นี่ เนื่องจากพื้นที่ชุมชนหนองพังแคเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับพื้นที่เสี่ยงที่พบผู้ป่วยโควิด-19 คณะจึงเข้ามาตรวจคัดกรองเชิงรุกแก่ประชาชน เพื่อความอุ่นใจ