กปภ.สาขาพัทยา เร่งตีปี๊ปผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนรับสิทธิช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท/เดือน

ตามที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วนั้น จะได้รับสิทธิต่างๆ หนึ่งในนั้นก็คือ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา (มาตรการบรรเทาฯ) ที่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ในส่วนของค่าประปานั้น เริ่มมีผู้ที่ถือบัตรฯ สนใจลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เห็นได้จากการโทรมาสอบถามรายละเอียดกับทางการประปา ถึงวิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียน

นางภัทรอร ปานข่อยงาม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา เปิดเผยว่าการลงทะเบียนขอรับสิทธิตามมาตรการขอบรรเทาค่าน้ำประปา มีผู้ถือบัตรสนใจสอบถามวิธีการลงทะเบียน และลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์กันมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บางกลุ่มไม่สะดวกในการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ด้วยตัวเอง ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้ถือบัตรฯ เพียงแค่ถือบัตรประชาชน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้ามาลงทะเบียนที่สำนักงานฯ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนให้ โดยผู้ที่ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ

กรณีลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 25 ของเดือน ก่อนเวลา 17.00 น จะเริ่มได้รับสิทธิสนับสนุนค่าน้ำประปาในใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนถัดไป ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปาโดยหักจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปา วงเงินไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ตามจำนวนที่ใช้จริง กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิตามโครงการฯ ทุกเดือน ก่อนวันที่การประปาส่วนภูมิภาคอ่านมาตรวัดน้ำและออกใบแจ้งค่าน้ำประปา อย่างไรก็ตามในส่วนของจำนวนเดือนที่รับสิทธิ์นั้น ขณะนี้ทางภาครัฐยังไม่ได้ออกมากำหนดว่าจะสิ้นสุดเรื่องของการลดค่าน้ำประปาแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงเมื่อใด ดังนั้นในช่วงนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์กันได้อย่างต่อเนื่อง แต่หากผู้มีบัตรฯอยากจะใช้สิทธิ์ในการลดค่าน้ำประปาในเดือนเมษายน 2566 นี้เลย จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ ก่อนวันที่ 25 มีนาคมนี้ เวลา 17.00 น.เท่านั้น และที่สำคัญผู้ใช้นำจะต้องใช้น้ำไม่เกิน 315 บาท หากพบว่ามีค่าน้ำเกินมาเพียงแค่เศษสตางค์ ก็จะไม่รับสิทธิ์ทันที

ดังนั้นในช่วงนี้ถือว่าเป็นการร่วมประหยัดน้ำไปในตัว หากครัวเรือนใดต้องการรู้เทคนิคการประหยัดน้ำในครัวเรือน สามารถเข้าไปดูได้ที่เวปไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค จะมีวิธีการคำนวนการใช้น้ำตามการใช้งานให้เราได้คำนวนค่าน้ำที่ใช้ในแต่ละเดือนอีกด้วย

สำหรับการตื่นตัวในครั้งนี้ของประชาชนพบว่ามีมากกว่าในครั้งที่แล้ว เพราะว่าครั้งนี้การใช้งานจะง่ายเนื่องจากว่าผู้ใช้น้ำ จ่ายค่าน้ำหลังจากที่ถูกหักไป โดยไม่ต้องสำรองล่วงหน้าเหมือนครั้งที่ผ่านมา