วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+ชุมชนตำรวจ

ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา ร่วมภาคีภาครัฐ-เอกชน จัดอบรมการ์ดวอล์คกิ้งสตรีท รุ่นที่ 2 เสริมแนวร่วมดูแลนักท่องเที่ยว

ตามนโยบายของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ให้สถานีตำรวจท่องเที่ยว ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง Strong Tourism Community (S.T.C) โดยยึดหลักตามแนวทางโครงการ Smart Safety Zone มาประยุกต์ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยมีการสร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนชุมชนข้างเคียง เพื่อหาแนวทางเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนนั้นๆ โดยมีตำรวจท่องเที่ยวเป็นผู้ประสานงาน

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในถนนคนเดิน หรือ วอล์คกิ้ง สตรีท รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.แมน รถทอง ผกก.2 บก.ทท.1 นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี รักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา นางอำพร แก้วแสง ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองพัทยา นางลิซ่า แฮมิลตัน นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืน เมืองพัทยา ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา และผู้เข้าอบรมการ์ด รุ่นที่ 2 จำนวน 247 คน

พ.ต.ท.ปิยะพงษ์ เอนสาร สวญ.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 กล่าวว่า จากนโยบายดังกล่าว ถนนคนเดินพัทยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก จึงได้รับคัดเลือกเป็น หนึ่งใน 10 ชุมชนนำร่องตามโครงการ S.T.C. ประกอบกับที่จังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีสถานบริการได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาเปิดถึงเวลา 04.00 น. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจึงเล็งเห็นว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ การ์ดของสถานบันเทิงต่างๆ นั้น มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีมาตรฐานในการทำงาน ตลอดจนมีจิตบริการที่ดี จะมีส่วนช่วยในการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก

พ.ต.ท.ปิยะพงษ์ กล่าวอีกว่าดังนั้น กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 โดย พล.ต.ต.ม.ล.สันธิกร วรวรรณ ผบก.ทท.1 จึงได้สั่งการให้จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขึ้น ตาม “โครงการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในวอล์คกิ้งสตรีท พัทยา โดยในครั้งนี้ เป็นการอบรมรุ่นที่ 2 มีการ์ดเข้าร่วมอบรม จำนวน 247 คน จาสถานบริการ 34 แห่ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ช่วยดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ยุทธวิธีในการรักษาความปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการทำ PCR ซึ่งการ์ดที่ผ่านการอบรมทั้ง 2 รุ่น จะเป็นแนวร่วมภาคประชาชนที่สำคัญของตำรวจท่องเที่ยวที่จะช่วยดูแลความปลอดภัย สร้างความอุ่นใจและความประทับใจให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่วอล์คกิ้งสตรีท พัทยา ต่อไป