-ข่าวแดนใต้

สืบสานพระพุทธศาสนา ให้ความรู้ชาวชุมชนวิฑูรอุทิศสัมพันธ์ยะลา

            ที่หน้าที่ทำการชุมชนวิฑูรอุทิศสัมพันธ์ เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา (29 ม.ค. 63) เวลา 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมคนไทยพุทธรักสงบ มุ่งสู่ธรรมะ ในโครงการให้ความรู้หลักธรรมคำสอนแก่ประชาชนในชุมชน โดยมี วิทยากร ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะ และการกำเนิดศาสนาพุทธ  โดยมี นายวีระยุทธ แสงโนรี ประธานชุมชนและกรรมการชุมชน ให้การต้อนรับ ซึ่งได้รับความสนใจ จากชาวไทยพุทธในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟังกันเป็นจำนวนมาก

            นายวีระยุทธ แสงโนรี ประธานชุมชนวิฑูรอุทิศสัมพันธ์ กล่าวว่า ทางชุมชนฯ จัดให้มีกิจกรรมการนำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ในสมัยพระพุทธเจ้าทรงออกเทศนาและให้ชาวบ้านรู้ถึงการให้อภัยต่อกัน การทำความดี เพื่อความอยู่อย่างสงบสุข  ซึ่งเป็นโครงการให้ความรู้หลักธรรมคำสอนแก่ประชาชนในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ซึ่งทางชุมชนฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็ก เยาวชน ประชาชน ถึงการเรียนรู้แหล่งธรรมะ และทำให้จิตใจสงบไม่มุ่งร้ายต่อกัน  ซึ่งปัจจุบันประชาชนคนไทยพุทธ เริ่มห่างจากวัด เพราะปัญหาเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ และสถานการณ์ความรุนแรง ทางชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญของศาสนาพุทธ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อดึงให้ชาวบ้าน ได้เห็นความสำคัญของการสวดมนต์ การเข้าวัด เภาวนาศีล และที่สำคัญการออกไปปฏิบัติธรรมจริงนอกพื้นที่

            สำหรับโครงการดังกล่าว ได้รับการตอบรับจากประชาชนด้วยดี และให้ความสนใจร่วมกิจกรรมกับชุมชนกันเป็นจำนวนมาก  ซึ่งเป็นการนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า มาเผยแพร่ให้ความรู้ เพื่อทำให้ประชาชนเกิดความดิดที่จะกระทำความดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี และควรค่าที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดสำนักพุทธในพื้นที่ จะให้การสนับสนุน เพราะปัจจุบันเด็กและเยาวชน ห่างเหินจากหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา แต่หันไปมุ่งกับโลกโซเชียล มากขึ้น จนลืมถึงวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธ

ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา