สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เตรียมหารือสมาชิกปรับแผนท่องเที่ยว

           หลังจากที่ ประธานนาธิบดี สีจิ้นผิง ขอจีนประกาศคสั่ง ให้บริษัทนำเที่ยวทั่วประเทศหยุดจัดทัวร์/ขายตั๋วเครื่องบินและโรงแรม หวังหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่2019 ที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง อย่างเร่งด่วน ซึ่งประกาศดังกล่าวส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ของไทยหดหายไปด้วย ส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจหลากหลายประเภท  อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม  สถานที่ท่องเที่ยว เริ่มได้รับผลกระทบ  ซึ่งหลายฝ่ายก็ไม่สามารถคาดเดาไม้ว่าหลังจาก 3 เดือนที่ประกาศปิดประเทสไปแล้วนั้น ทางการจีนจะประกาศอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่

            นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563ว่า ตอนนี้ทางสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เตรียมเรียกประชุมด่วนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจีนสั่งปิดประเทศเพื่อแก้ไชปัญหาไวรัวโคโรน่า เป็นเวลา 3 เดือน เบื้องต้นได้มีการพูดคุยกั ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา  นางปิ่นนารถ  เจริญผล  ถึงแนวทางในการปรับตลาดนักทอ่งเที่ยว ซึ่งจากอดีตภาคธุรกิจหลายแห่งก็มุ่งเน้นไปที่ตลาดท่องเที่ยวใหญ่อย่างจีน จนทำให้ลืมมองตลาดในประเทศที่สำคัญ ที่จะทำให้ในช่วงนี้เราสามารถผ่านวิกฤตกาณณ์นี้ไปได้ ด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ดังจะเห็นได้จากตัวเลขนักทอ่งเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพัทยา ปี2562 พบว่ามีจำนวนมากถึง 18 ล้านคน โดย 9ล้านคนเป็นคนไทย ที่เหลือเป็นอินเดีย เกาหลี รัสเซีย และอื่นๆ ส่วนจีนอยู่ที่จำนวน 2.5 ล้านคน ในปี 2562 ซึ่งทั้งหมดเป็นตัวเลขจาก การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ที่ได้เก็บสถิติไว้

           ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเทียบจากตัวเลขจริงๆจะพบว่านักท่องเที่ยวจีนมีจำนวนไม่มาก ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพัทยา หากเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ แน่นอนว่าสำหรับธุรกิจที่รับหรือบริการแก่นักท่องเที่ยวจีนย่อมได้รับผลกระทบ เพราะไม่มีตลาดอื่นมาสำรอง คงต้องมีการปรับตัว ซึ่งในเรื่องของแผนการรับมือกับวิกฤตการทอ่งเที่ยวในครั้งนี้อย่างไม่เป็นทางการ แบ่งออกเป็นหลายแนวทาง ได้แก่ 1. การทำการตลาดกับนักท่องเที่ยวในประเทศ ด้วยการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวยภายในประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยว 2.เตรียมจัดแพ็คเก็จการท่องเที่ยวต้อนรับปิดเทอมที่ใกล้จะมาถึง 3.เน้นตลาดต่างประเทศไปที่กลุ่มอินเดีย เกาหลี และรัสเซียเพิ่มขึ้นซึ่งผู้ประกอบการที่รับแต่นักท่องเที่ยวจีนเพียงอย่างเดียวก็อาจจะต้องมีการปรับตัวรับนักท่องเที่ยวอินเดีย และนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น เพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้ในช่วงนี้

            นอกจากนี้ ช่วงนี้ อาจจะมีนักเที่ยวชาวจีนบางกรุ๊ปทัวร์ยังไม่เดินทางกลับประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่ม FIT อยากจะให้ประชาชนทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เหลืออยู่อย่างใส่ใจ ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะได้มีการประชุมด่วนสมาชิกสมาคมร่วมกับภาครัฐเพื่อหาแนวทางในการรับมือสถานการณ์การทอ่งเที่ยว  และรับมือกับอนาคตการท่องเที่ยวในอีก 3 เดือนนี้ด้วย