ปค.อ.บางละมุง ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร บาร์เบียร์ สถานบันเทิงพัทยา แนะให้ทุกฝ่ายทำตามกรอบของกฎหมาย

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี (14 ธ.ค.2564) นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหาร บาร์เบียร์ โรงแรม สวนอาหาร และธุรกิจสถานบันเทิงในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อชี้แจงข้อกฎหมาย รวมทั้งมาตรการในการผ่อนปรนให้จำหน่ายแอลกอฮอล์และมาตรการควบคุมการแพร่ระ บาดของโรคไวรัสโควิด-19 หลังได้รับรายงานว่าปัจจุบันหลังมีมาตรการผ่อนปรนในกรณีดังกล่าวพบว่ายังมีผู้ประกอบการหลายรายที่ยังไม่ทราบถึงมาตรการและการรับรู้ในวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในภาพรวมด้านการท่องเที่ยวและการผ่อนปรนของภาครัฐได้

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการเรียกผู้ประกอบการเข้ามาชี้แจงถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรนที่ทางภาครัฐได้อนุญาตให้ อาทิ การจำหน่ายแอลกอ ฮอล์ ซึ่งมีเรื่องของระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนใน 2 ช่วงเวลาคือ 11.00-14.00 น.และ 17.00-23.00 น. รวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เน้นไปในเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distan cing ด้วยพบว่ายังมีผู้ประกอบการหลายรายที่ยังไม่มีการรับรู้ถึงกรณีดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงการจัดสถานที่และการได้ใบรับรองจากภาครัฐในเรื่องมาตรการฐานความปลอดภัยหรือ SHA Plus + กรณีนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องให้ความใส่ใจ โดยในส่วนของฝ่ายปกครองเองได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่โดยมีปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าชุดในการลงตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเบื้องต้นจะเป็นการชี้แจงและให้คำแนะนำ แต่หากยังได้รับรายงานว่ามีการฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามคำสั่งก็ต้องบังคับใช้และดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

สำหรับกรณีร้านที่ฝ่าฝืนคำสั่งนั้นที่ผ่านมามีการตรวจจับยังไม่มากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือด้วยดี จึงขอวิงวอนให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ รวมถึกลุ่มสถานบันเทิงที่พยายามขอเปิดให้บริการ ซึ่งเรื่องนี้มีข้อกำหนดต่างๆไว้อย่างชัดเจนว่าต้องทำอย่างไรบ้าง จึงคงต้องเข้ามาหารือและปรึกษาแนวทางเพื่อให้เปิดกิจการได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันรัฐถือว่าผ่อนปรนและอนุญาตให้สามารถทำกินได้แล้วในหลายส่วน ทุกฝ่ายจึงควรให้ความร่วมมือด้วยดีไม่แสวงหาผลประโยชน์จนเกินพอดี เพราะหากเกิดปัญหาขึ้นโดยเฉพาะการแพร่ระ บาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนเป็นคลัสเตอร์ขึ้นก็อาจถูกเพ่งเล็งและยกเลิกการผ่อนปรนได้.