กรมการกงสุลจับมือเซ็นทรัลพัฒนาเปิด “สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา” พร้อมเปิดตัว “ตู้รับคำร้องอัตโนมัติ” แห่งแรกในภูมิภาคตะวันออก

ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา (6 ก.พ.2566) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เปิดให้บริการสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ ผกก.สภ.เมืองพัทยา นายนคร ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ฯลฯ

นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวว่า สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพักยา” ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา โดยเซ็นทรัลพัฒนาสนับสนุนพื้นที่รวมขนาดกว่า 650 ตารางเมตร เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามารับบริการได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00-17:00 น. และปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทั้งนี้ศูนย์การค้าได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการ อาทิ จัดที่จอดรถที่สะดวกต่อการมารับบริการ จัดที่พักคอยและเชื่อมต่อสัญญาณไปยังจอทีวีภายในศูนย์การค้า เพื่อสะดวกในการเรียกคิว จัดเตรียมป้ายประชาสัมพันธ์และบอกทางพร้อมเจ้าหน้าที่แนะนำเส้นทาง เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชาวชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

 

ในการนี้ยังได้เปิดตัวตู้รับคำร้องอัตโนมัติเพื่อทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (Kiosk) แห่งแรกในภูมิภาคตะวันออก ถือเป็นเทคโนโลยีตู้หนังสือเดินทางระบบใหม่ที่สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นใน 5 นาที

ผู้ที่สนใจเข้าใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะการเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ ผ่านช่องทาง Call center กรมการกงสุล ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 02-572-8442 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทเพจ Facebook กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ หรือ Facebook สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวของแต่ละแห่ง