ส.ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีนหารือเมืองพัทยา ยกระดับคุณภาพธุรกิจท่องเที่ยว รองรับนนท.จีน

ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา (24 ม.ค.2566) สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน (บริษัททัวร์) นำโดยนายชนะพันธ์ แก้วกล้าไชยวุฒิ อุปนายกและเลขาธิการ รักษาการนายกสมาคมฯ พร้อมคณะ เข้าพบนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งประเทศจีนมีมาตรการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 อนุญาตให้คนสามารถเข้าประเทศจีน และให้คนจีนสามารถทำหนังสือเดินทางออกต่างประเทศได้นั้น เป็นนิมิตรหมายอันดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

นายชนะพันธ์ ชี้แจงว่า สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว (บริษัททัวร์) ที่นำนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อสร้างความพร้อม ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวพัทยาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้วยเหตุผลดังกล่าวสมาคมฯ โดยคณะบริหารสมาคมและสมาชิก จึงมาปรึกษาหารือแนวทางรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านความปลอดภัย สาธารณสุข และส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทนำเที่ยว กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนมาท่องเที่ยวประเทศไทย-พัทยา

ในการนี้ ยังได้หารือในการยกระดับคุณภาพของธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยการจัดเป็นแพ็คเกจ แบ่งระดับนักท่องเที่ยวให้มีหลากหลาย ทั้งระดับ ลักชูรี่ทัวร์ (Luxury Tour) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพสูง ราคาแพง ระดับกลาง และระดับธรรมดา เพื่อให้ทุกระดับชั้นที่นิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทย สามารถเข้าถึงได้

ทั้งนี้จะประสานกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีระดับคุณภาพเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว บรรจุเข้ามาในรายการท่องเที่ยว รับรองโดยสมาคมท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งสมาคมโรงแรมในพื้นที่ และการรับรองจากนายกเมืองพัทยา เพื่อใช้รายการท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นรายการคุณภาพ สื่อไปถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนว่า มาเที่ยวพัทยาคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาแน่นอน

นายชนะพันธ์ กล่าวอีกว่า ก่อนสถานการณ์โควิด-19 นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาประเทศไทยเกือบ 11 ล้านคน ซึ่งสูงสุดในประวัติการณ์ โดยมาที่เมืองพัทยามากกว่า 2 ล้านคน เชื่อว่าถ้าเราปูพื้นที่ฐานที่ดีเยี่ยมแล้ว น่าจะมีมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวแน่นอน เพราะนักท่องเที่ยวจีนที่มาเฉลี่ยยังไม่ถึง 1% ของประชากรทั้งหมด หากสามารถรองรับ 1% ที่มีได้ จะทำให้นักท่องเที่ยวมาในพื้นที่เมืองพัทยาอย่างน้อย 3-4 ล้านคนต่อปีแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ เนื่องจากทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย การบริการด้านต่างๆ ยังไม่อยู่ตัว โดยเฉพาะบุคลากรในด้านบริการ เช่น มัคคุเทศก์ สถานที่บริการต่างๆ เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุด เพราะว่าโครงสร้างอาจจะมีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่จะสร้างความประทับใจได้คือภาคบริการ ซึ่งต้องเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น .