+บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยา ลาดยางมะตอย คืนผิวถนน บริเวณบ้านเนินรถไฟ ซอย 9

หลังจากที่เมืองพัทยา ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเขาตาโล โดยว่าจ้างภาคเอกชนเข้าทำการรับเหมาโครงการภายใต้งบประมาณ 91.8 ล้านบาท และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งเดือน ต.ค.2561 ถึง มี.ค.2563 รวมระยะเวลากว่า 510 วัน พร้อมขุดเจาะผิวจราจรบน บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ เพื่อวางท่อระบายน้ำแบบ HDPE ขนาด 1.2 เมตร ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร และบล็อก คัลเวิร์ส ขนาด 1.5×1.5 เมตร ระยะทางกว่า 2.7 กิโลเมตร ทั้งนี้ที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณบ้านเนินรถไฟ ซอย 9 ระหว่างซอยเขาน้อย และเขาตาโล ถนนเลียบทางรถไฟ ผู้รับเหมายังไม่ได้คืนผิวจราจรอีก 1 เลนส์ ส่งผลทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวก ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำท่วมบ้านเขาตาโล พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเลียบทางรถไฟ บริเวณบ้านเนินรถไฟ ซอย 9 ระหว่างซอยเขาน้อย และเขาตาโล พบว่า เมืองพัทยา ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการคืนผิวจราจร ด้วยการลาดยางมะตอยบนพื้นหิน และพื้นดิน บริเวณพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน