ทต.ตะเคียนเตี้ย ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เปิดการแข่งขันกีฬาดิสก์กอล์ฟ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับประเทศ

ที่สนามกีฬาดิสก์กอล์ฟ สวนฟ้าใสไอโกะ นางสุภาพร ประกอบธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย ผู้แทนนายจรัญ ประกอบธรรม นายก ทต.ตะเคียนเตี้ยเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดิสก์กอล์ฟกอล์ฟ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

พร้อมด้วยตัวแทนวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลตะเคียนเตี้ย สำนักงานอพท. 3 กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ร่วมให้การต้อนรับนักกีฬาดิสก์กอล์ฟชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันดิสก์กอล์ฟ เพื่อชิงถ้วยรางวัล และเงินสด โดยใช้ สวนฟ้าใสไอโกะ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ในการแข่งขัน ระหว่างวันที่3-4 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมดังกล่าววิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลตะเคียนเตี้ย และสวนฟ้าใสไอโกะร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ส่งเสริมด้านกีฬา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับประเทศ และต้องการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สนามกีฬาดิสก์กอล์ฟ (สวนฟ้าใสไอโกะ) ให้นักท่องเที่ยวรู้จักเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลตะเคียนเตี้ยกับสวนฟ้าใสไอโกะ ยังได้ร่วมกันบริหารจัดการพื้นที่ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกัน สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวจากทรัพยากรที่มีในชุมชน เช่น เส้นทางท่องเที่ยว วิถีมะพร้าว กาแฟมะพร้าวการทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าว กาแฟมะพร้าวอาหาร ท้องถิ่น “แกงไก่กะลา” เป็นต้น

อีกทั้งยังได้พัฒนาต่อยอดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้แก่กีฬาดิสก์กอล์ฟในสวนมะพร้าว ซึ่งเป็นการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตะเคียนเตี้ยได้เป็นอย่างดี

ในส่วน กีฬาดิสก์กอล์ฟ เป็นกีฬาที่ใช้การโยนแผ่นดิสก์ หรือจานร่อนลงในตำแหน่งเป้าหมาย เพื่อให้ได้คะแนนโดยใช้กฎกติกา การเล่นคล้ายกอล์ฟ ซึ่งสนามกีฬาดิสก์กอล์ฟ สวนฟ้าใสไอโกะ แห่งนี้ นับเป็นสนามดิสก์กอล์ฟแห่งที่ 2 ของภาคตะวันออก