วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+กองทัพเรือการศึกษาชุมชนวันเด็กแห่งชาติ

ประมวลภาพความสุข&รอยยิ้มกว้างของน้องๆ หนูๆ ในงานวันเด็ก 2566 จ.ชลบุรี

หลังจากการจัดกิจกรรมรื่นเริงต้องหยุดชะงักไป จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เริ่มมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เมื่อปลายปี 2562 จนเชื้อแพร่กระจาย แตกหน่อกลายพันธุ์ ไปทั่วโลกมายาวนานร่วม 3 ปี กระทั่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในช่วงปลายปี 2565 และดีขึ้นต่อเนื่องจนทุกภาคส่วนสามารถกลับมาจัดกิจกรรมงานรื่นเริงได้มากขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม ที่กำหนดให้เป็น วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ทุกภาคส่วนทั่วประเทศจึงได้กลับมาจัดกิจกรรมมอบความสุขแก่เด็กและเยาวชนอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง “อธิปบูรพา” ขอประมวลภาพความสุขสันต์ รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะของน้องๆ หนูๆ ที่อาจขาดหายไปในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อทุกภาคส่วนในจ.ชลบุรี พร้อมใจจัดงานวันเด็ก แบบออนไซต์อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง มีทั้งการแจกของรางวัล ของขวัญ จัดกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน

👉 ชลบุรี เปิดสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2530 ให้ทุกภาคส่วนในสังคม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ และในปีนี้วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โดยมีคำขวัญจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ให้คำขวัญแก่เด็กๆว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเพื่อให้มีพัฒนาการตามช่วงวัยและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ให้เด็กและเยาวชน และปฏิบัติตน ในการดำรงชีพในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน และให้เด็กและเยาวชน มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ความเป็นเอกลักษณ์ของความชาติไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นำสิ่งของมามอบให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การจัดกิจกรรมรักการอ่าน การละเล่นพื้นบ้าน การเล่นเกมส์ แข่งขันทักษะต่างๆ การตอบคำถาม รับของขวัญ ของรางวัล และการบริการอาหาร น้ำดื่ม ของขวัญรางวัลแจกฟรีตลอดงาน

👉ผวจ.ชลบุรี เปิดห้องทำงานต้อนรับเด็กนั่งเก้าอี้ทำงาน

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เปิดห้องเจริญธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชน กราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ รอยพระพุทธบาทจำลอง และได้เปิดห้องผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อให้เด็กๆ และผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชมและถ่ายภาพภายในห้องทำงาน พร้อมนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้จุดประกายความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆ และเยาวชนได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหนังสือ และแสวงหาความรู้ เพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง เพราะเด็กๆ คืออนาคตของชาติต่อไป

พร้อมกันนี้ ผวจ.ชลบุรีได้ถ่ายภาพกับเด็กๆ เป็นที่ระลึก และแจกของขวัญของรางวัลให้เด็กๆ ทุกคนที่เข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้

ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เด็กและเยาวชนในวันนี้ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า หากได้รับการอบรม สั่งสอน ปลูกฝังแต่สิ่งดีๆ พวกเขาก็จะเติบโตเป็นสมาชิกที่ดี มีคุณภาพของสังคมเปรียบเสมือนต้นไม้ หากได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ก็จะเจริญงอกงาม ผลิตดอกออกผลให้ประโยชน์แก่ผู้ดูแล ในทางตรงกันข้าม หากไม่ดูแล หมั่นรดน้ำ พรวนดิน ต้นไม้ก็จะไม่เจริญงอกงาม หรืออาจตายได้ในที่สุด

ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องปลูกฝังและมอบแต่สิ่งที่ดีๆ ให้กับเด็กและเยาวชน ขณะเดียวกัน เด็กและเยาวชน ต้องเรียนรู้หน้าที่และข้อควรปฏิบัติของตนเองไปพร้อมกัน เพราะแต่ละคนย่อมต้องมีหน้าที่เป็นของตนเอง หากทุกคนสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ สังคมของเราก็จะเป็นสังคมที่มีแต่ความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ สถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในช่วงที่ไม่ปกติ ประชาชนแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เกิดการขัดแย้งวุ่นวายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ถึงแม้ว่าเด็ก และเยาวชนจะช่วยอะไรไม่ได้มากนัก หากแต่เพื่อเรามีจิตใจที่จะช่วย และปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีก็สามารถช่วยลดปัญหาได้ส่วนหนึ่งอีกด้วย

👉 บ่อเต่ากองทัพเรือจัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมปล่อยเต่าลงสู่ท้องทะเล

ส่วนที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานเดินทางมาจากทุกภูมิภาคของประเทศ มาเที่ยวในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีเยาวชนและเด็กๆ หลั่งไหลเดินทางเข้ามาเที่ยวชมกันอย่างไม่ขาดสาย

ทั้งนี้ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ตระหนักเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

บรรยากาศภายในงาน มีกิจกรรมบนเวที การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดแสดงนิทรรศการ  การปล่อยเต่าลงสู่ท้องทะเล และจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกอีกมากมาย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความครึกครื้นสนุกสนานอย่างมาก
👉 ทร.จัดใหญ่ คลื่นเด็กนับหมื่นแห่ชมแสนยานุภาพเรือหลวงกองทัพเรือ

ขณะที่บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ในพื้นที่ท่าเทียบเรือ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ว่าเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเช่นทุกปี โดยกองเรือยุทธการ ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าเยี่ยมชมแสนยานุภาพของเรือหลวง 3 ลำ ประกอบด้วย เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช และเรือหลวงสิมิลัน พร้อมจัดแสดง ยุทโธปกรณ์ทางทหารให้ได้ตื่นตาตื่นใจแบบใกล้ชิด

ถึงแม้ว่าในปีนี้ ทางกองทัพเรือ จะไม่ได้จัดกิจกรรมบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร์ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการซ่อมทำดาดฟ้าลานจอดเครื่องบิน แต่ให้สามารถขึ้นไปชมได้ในชั้นล่างของเรือ โดยไม่มีการจัดกิจกรรมบนเรือแต่อย่างใด

ส่วนเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช และเรือหลวงสิมิลัน ซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ในบริเวณเดียวกัน สามารถให้ขึ้นชมได้ พร้อมมีการจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ บนเรือทั้งสองลำแทน พร้อมการจัดกิจกรรมทางทหารให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารของกองทัพเรือ ณ บริเวณหน้าท่าเรือจุกเสม็ด ได้อย่างใกล้ชิดดังเช่นวันเด็กในทุกๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีคลื่นมหาชน และเด็กๆ นับหมื่นคนแห่กันเข้ามาเที่ยวชมอย่างเนืองแน่น นอกจากนั้น ยังมีการจัดกิจกรรมบนเวที การละเล่นและการแจกของรางวัลให้แก่เด็กๆ อีกมากมาย เป็นที่ถูกอกถูกใจน้องๆ หนูๆ เป็นอย่างมาก

👉 อนุบาลค่ายนวมินทราชินี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

นอกจากนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ที่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาลค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมืองชลบุรี พันเอกประเสริฐ ใจกล้า รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีดร.พิมพ์พรรณ ปัญญารัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาลค่ายนวมินทราชินี คณะครู และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาลค่ายนวมินทราชินี จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อ อาชีพสานฝัน วันของเด็ก ซึ่งมีทั้งการแจกของรางวัล ของขวัญ การละเล่น รวมถึงนำรถยานเกราะ รถทหาร มาให้เด็กๆ วัยรุ่นฟันน้ำนมได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน